Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Synthese geeft op actieve wijze vorm aan de medezeggenschap volgens de Wet op Ondernemingsraden (WOR).

Als OR, bestaande uit 5 leden, werken we nauw samen met de directeur/bestuurder van Synthese.  Namens onze collegae voeren we overleg met de werkgever. We volgen en toetsen het beleid van Synthese en waar nodig en mogelijk oefenen we invloed uit. Dit doen we o.a. door te informeren (bij onze collegae en waar nodig externen), adviseren (aan de directeur/bestuurder), mee te denken en mee te ontwikkelen van ideeën en beleid.

Wat wij heel belangrijk vinden is het contact met onze achterban. Deze krijgen wij door geregeld in gesprek te gaan met hen. Dit gebeurt door middel van gesprekken bij de koffieautomaat, maar ook meer gestructureerd door gesprekken met onze klankbordgroep. Deze groep is een brede afspiegeling van de organisatie en komt aan de hand van signalen en thema’s bijeen. Waar loopt men tegen aan? Wat kan anders? Of wat zou goed zijn voor Synthese? Allemaal input die van belang is in de overleggen die we voeren met de directeur/bestuurder. Zo krijgen we organisatie breed een goed beeld over hoe werkers onze organisatie ervaren. Daarnaast zijn alle OR leden te allen tijden te bereiken voor onze achterban voor vragen, signalen en/of ideeën.

Als OR behartigen we de belangen van alle werkers binnen Synthese. Het gaat in deze niet om de individuele belangen of geschillen die werkers hebben maar om collectieve belangen.

Alle OR leden zijn te bereiken via or@synthese.nl