Werkgroep cliëntenbelangen

Belangen van cliënten worden door de werkgroep cliëntenbelangen op de agenda van Synthese geplaatst.

Wat doet de werkgroep cliëntenbelangen?

De werkgroep cliëntenbelangen is er voor de belangenbehartiging van de cliënten van Synthese. De werkgroep volgt en bevraagt actief het beleid en de dienstverlening van Synthese vanuit het belang van de cliënten. De werkgroep heeft ook een signalerende functie gericht op knelpunten waar die zich voordoen op uitvoerings- en beleidsniveau.
De werkgroep is NIET het aanspreekpunt voor cliënten die individuele klachten hebben. Voor de klachtenprocedure: https://synthese.nl/klacht/

De leden van de werkgroep zijn vrijwilligers en deze vinden het belangrijk om zich actief op de hoogte te blijven stellen van ontwikkelingen in de samenleving en bij Synthese.

Ze doen dat deels door het lezen en bespreken van, én het bijdragen aan, stukken en rapportages met betrekking tot kwaliteit van dienstverlening, belevingsonderzoek bij cliënten, (strategische) plannen van Synthese, privacy-maatregelen, e.d.  Ze geven gevraagd én ongevraagd advies aan het managementteam van Synthese over deze aandachtspunten.

Ook onderhouden ze actief contact met de medewerkers van Synthese binnen de diverse teams.

Tenslotte organiseert de werkgroep periodiek op elke locatie van Synthese een klantenpanel waarin (ex-)klanten/inwonersgroepen geïnterviewd worden met betrekking tot hun ervaringen  over de ondersteuning/begeleiding die ze hebben ontvangen.

Voor meer informatie over de werkgroep cliëntenbelangen kunt u via e-mail info@synthese.nl  contact opnemen met hen. Tip zet in het onderwerp van het e-mailbericht: werkgroep cliëntenbelangen.

Als u interesse hebt om een actieve bijdrage te leveren als lid van de werkgroep komen we graag in contact met u. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen aan Gert van der Steen: g.vandersteen@synthese.nl.