Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad is er voor de belangenbehartiging van de cliënten van Synthese. De cliëntenraad volgt en bevraagt het beleid en de dienstverlening van Synthese vanuit het belang van de cliënten. Hier hoort een signalerende functie bij, gericht op knelpunten die plaatsvinden op uitvoerings- en beleidsniveau. De cliëntenraad dient niet als aanspreekpunt voor individuele klachten die cliënten hebben. Alle leden van de cliëntenraad zijn in staat om vanuit het perspectief van de cliënt te kijken. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de samenleving en bij Synthese. Dit vraagt soms een andere manier van kijken naar de ‘hulpverlening’. Oude patronen moeten doorbroken worden. Door op de hoogte te zijn van wat er in elke gemeente plaatsvindt kan de cliëntenraad beter aansluiten bij het cliëntenperspectief. Op deze manier kan de cliëntenraad een meerwaarde hebben voor huidige en toekomstige cliënten. Voorbeelden hiervan: bijdragen aan het strategisch plan, bijdragen aan enquête cliënten, cliëntenraad geeft terugkoppeling over jaarverslag en begroting van de instelling, heeft overleg met Raad van Toezicht, bespreekt thematisch projecten of onderwerpen die actueel zijn, wordt geïnformeerd over de scholing van de medewerkers, is betrokken bij het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie. De cliëntenraad maakt jaarlijks een jaarrapportage.

Het laatste jaarrapport kun je hier downloaden.

Je kunt via e-mail: info@synthese.nl (t.a.v. de cliëntenraad) contact opnemen met de cliëntenraad.