Dementievriendelijk Leudal

Het aantal mensen met dementie in de gemeente Leudal neemt de komende jaren toe. Dit betekent een stijging van aantal mantelzorgers en meer inwoners en organisaties die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie.

Samen naar een dementievriendelijke samenleving

Mensen met dementie nemen deel aan het gewone leven: je komt hen tegen op straat, bij de bakker, in de supermarkt of aan de balie. Daarom is het belangrijk dat inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente Leudal kennis hebben van dementie en hoe zij hier goed mee om kunnen gaan. De gemeente Leudal wil dit samen met formele en informele partners stimuleren en faciliteren.

Het streven is om met alle betrokkenen het dagelijks leven van mensen met dementie én hun mantelzorgers binnen de gemeente Leudal gemakkelijker maken. Een samenleving waarin we zo lang mogelijk actief kunnen en willen deelnemen.

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

Een dementievriendelijke gemeente is een gemeenschap die mensen met dementie accepteert en hen een handje helpt wanneer zij het even niet meer weten. Oftewel mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving doordat de gemeente begeleiding op maat mogelijk maakt en de kennis rondom dementie binnen de gemeenschap vergroot.

Er zijn een aantal pijlers geformuleerd die van belang zijn om de gemeente Leudal dementievriendelijk in te richten:

 • De kennis over dementie vergroot (kennis)
 • Mensen met dementie wonen in een passende veilige omgeving (de fysieke omgeving)
 • Mensen met dementie en hun mantelzorgers ontvangen passende zorg en ondersteuning (zorg en ondersteuning)
 • Mensen met dementie kunnen zelfstandig (blijven) participeren (maatschappelijke participatie)

Lees er meer over in dit Programmaplan Dementie.

Programmaoverzicht activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag

21 september is het Wereld Alzheimer dag. Rondom deze dag worden er allerlei activiteiten georganiseerd om de kennis en bewustwording omtrent dementie te vergroten. Daarnaast wordt het structurele ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie en mantelzorgers in deze week extra onder de aandacht gebracht.

Meer lezen over het programma? Klik dan hier.

Wat kun jij doen?

 • Online training:
  Er worden diverse gratis online trainingen aangeboden die je leren hoe je op een goede manier om kunt gaan met iemand met dementie. Het zijn korte trainingen van 15 minuten die je via deze link kunt volgen.
 • Training op locatie:
  Het is tevens mogelijk om gratis deel te nemen aan een training op locatie voor inwoners, vrijwilligersgroepen en verenigingen. Ook voor organisaties is het mogelijk om een training op locatie te organiseren. Heb je hier interesse in of wil je meer informatie neem dan contact op met Ilse Tindemans via: teamleudal@synthese.nl of 0475-745138.
 • Aanmelden als dementievrijwilliger:
  Een opgeleide dementievrijwilliger komt bij mensen met dementie thuis en biedt ondersteuning, aanwezigheidshulp, onderneemt activiteiten en is het luisterend oor voor de mantelzorger. Wil jij ook als dementievrijwilliger mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Proteion Welzijn via: 0475-453033
 • Dementievriendelijke organisatie of vereniging worden:
  Wil jij als organisatie of vereniging dementievriendelijk worden of weten wat jij kunt doen om mensen met dementie te ondersteunen? Neem dan contact op met Ilse Tindemans via: teamleudal@synthese.nl of 0475-745138.
 • Informatiemateriaal:
  Er is divers informatiemateriaal beschikbaar over dementie zoals informatiebrochures (dementie op jonge leeftijd, regelen bij dementie, verlies en afscheid) en signaleringskaarten. Heb je hier interesse in neem dan contact op met Ilse Tindemans via: teamleudal@synthese.nl of 0475-745138.

Ondersteuningsmogelijkheden:

Hulp bij dementie

Hulp bij Dementie is ervoor om te zorgen dat zowel de cliënt als de mantelzorger gebruik kunnen maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. De casemanager van Hulp bij Dementie biedt begeleiding, ondersteuning en zorgt ervoor dat afspraken die gemaakt zijn tussen cliënt en hulpverlener(s) worden nagekomen.

 • Wanneer komt de casemanager dementie in beeld?
  De huisarts kan u naar een casemanager verwijzen op het moment dat er een vermoeden van dementie is, of als u een diagnose dementie heeft.
 • Welke hulp kunt u van een casemanager dementie verwachten?
  De casemanager biedt ondersteuning en begeleiding aan degene met dementie, maar ook aan de mantelzorger. Vervolgens zal gedurende het hele verdere traject in afstemming met u op het juiste moment op de juiste plek de benodigde informatie, zorg en ondersteuning in de thuissituatie worden gegeven of ingezet. De casemanager regelt overleggen waarbij alle hulpverleners en familie aanwezig zijn en de situatie en doelen besproken om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te behouden. De casemanager zal er alles aan doen om, met adviezen en de inzet van juiste hulpverlening de (thuis)situatie voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te regelen. Het uitgangspunt is steeds het behoud van de eigen regie en het in stand houden en/of vergroten van uw zelfredzaamheid. Dat kan betekenen, dat de casemanager u advies of ondersteuning geeft, maar dat er niet altijd (meteen) zaken uit handen worden genomen. Deze vorm van hulp zorgt ervoor dat u uiteindelijk langer thuis kunt blijven wonen.

Informatie & Contact

Hulp bij dementie:
Telefoonnummer: 088 6104141, e-mail: klantcontact@hulpbijdementie.nl, website: www.hulpbijdementie.nl

Steunpunt Mantelzorg Leudal

Wie voor een ander zorgt, kan steun krijgen van het Steunpunt Mantelzorg Leudal. Steunpunt Mantelzorg Leudal wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Synthese. Mantelzorgers en hulpverleners kunnen voor informatie en advies terecht bij het Steunpunt Mantelzorg Leudal. Door alle ontwikkelingen op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn blijven mensen langer thuis wonen. Dit heeft invloed op de omgeving van de zorgvrager. De druk op mantelzorgers kan toenemen. Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers preventief te ondersteunen.

Informatie & Contact

Synthese Leudal:
Telefoonnummer: 0475 745138, e-mail: mantelzorgleudal@synthese.nl

Alzheimercafé

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten met elkaar over dingen die zij meemaken, over dementie en mogelijkheden voor hulp. Iedere keer staat één onderwerp centraal. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De bijeenkomsten vinden plaats in Zorgcentrum Beek en Bos, elke vierde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur.

Informatie & Contact

Alzheimer Nederland Midden Limburg:
Telefoonnummer: 06 83796375, website: www.alzheimer-nederland.nl

Alzheimercafé Leudal:
Telefoonnummer: 0475 494059, e-mail: alzheimercafeleudal@gmail.com

Dementievrijwilligers

Een Opgeleide dementievrijwilliger komt bij mensen met dementie thuis en biedt ondersteuning, aanwezigheidshulp, onderneemt activiteiten en is het luisterend oor voor de mantelzorger.

Informatie & Contact

Proteion Welzijn:
Telefoonnummer: 0475-453033

Wandelgroep in Leudal voor mantelzorgers van mensen met dementie

Eens per maand wordt er gewandeld vanuit wisselende startlocaties in Leudal. Dit is een fijne manier om mensen te ontmoeten die te maken hebben met dementie. Tijdens de wandelingen worden vaak waardevolle contacten gelegd. De wandelingen zijn afwisselend op woensdag en vrijdag. Met het wisselen van startlocatie en dag hopen we zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om eens mee te gaan. Na elke wandeling is er de gelegenheid om nog samen na te praten in een café/restaurant.

Voor wie: mantelzorgers van mensen met dementie uit de gemeente Leudal. Indien mogelijk en wenselijk wandelt een familielid gezellig mee.

Informatie & Contact

Maria van der Ven, telefoonnummer: 06-23957925

De AlzheimerTelefoon

De AlzheimerTelefoon is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of advies bij dementie. Ook kunt u dit telefoonnummer bellen als u uw verhaal over dementie wilt delen.

De AlzheimerTelefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur.

Informatie & Contact

De AlzheimerTelefoon: 0800 5088

Dagopvang/Dagbesteding/Zorgboerderij

Een dagopvang bestaat uit sociale activiteiten, ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging voor zelfstandig wonende zorgvragers. Samen met anderen neemt u deel aan een gevarieerd dagprogramma en kunt u gebruik maken van een warme maaltijd. Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een passende dagbesteding vinden. In de gemeente Leudal zijn meerdere zorgboerderijen. Voor een van deze voorzieningen kunt u een indicatie aanvragen via de WMO van de gemeente Leudal. Deze voorzieningen maken het mogelijk dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Men betaalt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze.

Informatie & Contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen wij u naar de informatiegids.