In de gemeente Beesel bieden we ondersteuning aan inwoners met vragen op allerlei gebieden. Bij verschillende projecten werken we met vrijwilligers die door ons worden ondersteund.

Wie werkt er?

 • Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

  Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

 • 06 52546698
 • Teamleider MT lid

 • Debbie Schmets

  Maatschappelijk werker

  Debbie Schmets

  Maatschappelijk werker

 • 06 40590022
 • Individuele ondersteuning. Groepswerk. Aandacht functionaris team Beesel.

 • Gert van der Steen

  Opbouwwerker

  Gert van der Steen

  Opbouwwerker

 • 06 36213064
 • Burgers ondersteunen bij het organiseren en opzetten van diverse initiatieven. Ondersteunen bestaande bewonersorganisaties, als dorps- en wijkraden en activiteitencentra.

 • Maartje Verrijt

  Maatschappelijk werker

  Maartje Verrijt

  Maatschappelijk werker

 • 06 36577823
 • Algemeen maatschappelijk werk. Begeleiding statushouders. Vrijwilligersondersteuning.

 • Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner/ Mantelzorgondersteuning

  Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner/ Mantelzorgondersteuning

 • 06 40861366
 • Facilitering en ondersteunen van bewonersinitiatieven in de buurt ter bevordering van leefbaarheid en cohesie. Co√∂rdinatie Taalpunt Beesel

 • Niels van Beek

  Jeugd- en jongerenwerker

  Niels van Beek

  Jeugd- en jongerenwerker

 • 06 40062322
 • Outreachend jongerenwerk Ondersteuning initiatieven jongeren Voorlichting basisscholen en middelbaar onderwijs Jongeren stimuleren tot studie of de arbeidsmarkt Deelname preventieteam Beesel Ambassadeur jeugdbeleid gemeente Beesel

 • Sandra Dekkers

  Sociaal Cultureel Werker

  Sandra Dekkers

  Sociaal Cultureel Werker

 • 06 40972328
 • Maatschappelijke begeleiding statushouders. Vrijwilligersondersteuning. Opvoedondersteuning.

 • Susan Rijk

  Sociaal Cultureel Werker / Opbouwwerker

  Susan Rijk

  Sociaal Cultureel Werker / Opbouwwerker

 • 06 365 34 635
 • Ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven en actieve burgers in de gemeente Beesel

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht