Medewerkers Synthese team Horst aan de Maas sluiten aan bij wat er leeft in de wijken en dorpen. Zij hebben contact met wijkcomités, dorpsraden en initiatiefnemers t.b.v. leefbaarheid in de dorpen en wijken. Zij werken nauw samen met bewoners(initiatieven), samenwerkingspartners zoals Wonen Limburg, Politie Horst, gebiedsteamleden en beleidsmedewerkers van de gemeente Horst aan de Maas. Synthese biedt ondersteuning aan diverse groepen vrijwilligers en bewoners zoals jongeren en mantelzorgers.

Wie werkt er?

 • Anja Damhuis

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

  Anja Damhuis

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

 • 06 36164919
 • Informatie, advies en ondersteuning geven aan mantelzorgers.
  Aandachtsgebieden: jonge mantelzorg en werk & mantelzorg.
  Ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven in de wijk/dorp.
  SamenWijzer Horst aan de Maas.

 • Annet Jeucken

  Opbouwwerker/projectmedewerker

  Annet Jeucken

  Opbouwwerker/projectmedewerker

 • 06 40534998
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven

 • Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

  Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

 • 06 19677708
 • Thuisadministratie Venray en Horst aan de Maas.
  Meedoen Samen uit de Armoede Venray.
  Aandachtsgebied innovatie Synthese.

 • Cindy van Erp

  Manager Venlo / Horst aan de Maas

  Cindy van Erp

  Manager Venlo / Horst aan de Maas

 • 06 36487168
 • Teamleider
  MT lid
  Aandachtsgebied Tevredenheidsmetingen.

 • Gwen Fleuren

  Manager sociaal werk in opleiding

  Gwen Fleuren

  Manager sociaal werk in opleiding

 • 06 36576110
 • Teamleider
  MT Lid

 • Marianne Welten

  Opbouwwerker

  Marianne Welten

  Opbouwwerker

 • 06 44281777
 • Ondersteunen van dorps- en wijkraden en van bewonersinitiatieven in de gemeente Gennep.
  Coördinator Thuisadministratie Horst aan de Maas.

 • Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

  Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

 • 06 17433093
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven.
  Vraagbaak vrijwilligerswerk.
  Cursusaanbod en talentenbank Horstaandemaasvoorelkaar.
  Coördinator SamenWijzer (preventieve huisbezoeken 75+).
  Coördinator OOK.
  Coördinator Buurtbemiddeling Horst a/s Maas.

 • Patrick Kleisterlee

  Jongerenwerker

  Patrick Kleisterlee

  Jongerenwerker

 • 06 17157551
 • Signaleren van problemen, kansen en bedreigingen.
  Doorverwijzen en toeleiden naar de juiste (hulpverleners)instantie.
  Voorkomen van verzwaring van problemen en het benutten van talenten.
  Preventief werken, zodat de doelgroep gelukkige, zelfstandige en zelfredzame burgers worden die weten waar ze wat kunnen ophalen.

 • Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

  Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

 • 06 33040282
 • Ondersteuning dorpsraden en initiatiefgroepen.

 • Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

  Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

 • 06 40632675
 • Ondersteuning jongereninitiatieven.
  Gastlessen voortgezet onderwijs en basisschool
  Ondersteuning van OJC’s
  Straathoekwerk
  Test je keet project
  Werkgroep NIX18, alcohol en drugspreventie Horst aan de Maas

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht