In Venlo werken we in buurtteams. Het buurtteam is een team van Sociaal Werkers in jouw woonbuurt. De werkers hebben brede expertise op het gebied van bijvoorbeeld bewonersondersteuning, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, cliëntondersteuning, en informatie & advies. De inzet van deze werkers heeft tot doel om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen meedoet en zich goed voelt. Zelfsturing is het uitgangspunt. Inwoners voeren de regie over hun eigen leven en zijn eigenaar van hun leefomgeving. Wij bouwen samen met de inwoners van Venlo aan een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. Wij streven ernaar dat iedereen meedoet. Iedere inwoner van Venlo met initiatieven en/of ondersteuningsvragen kan terecht bij het Buurtteam. Synthese werkt in deze buurtteams samen met medewerkers van andere organisaties. De buurtteams zijn te bereiken via 077 2054000 of info@buurtteamsvenlo.nl

Wie werkt er?

 • Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

  Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

 • 06 44281791
 • Ondersteunen van initiatieven van burgers.
  Opzetten van projecten en activiteiten door, voor en met burgers.
  Bewonersondersteuning team Blerick, actief in de wijken: Centrum, Klingerberg en Molenbossen.

 • Cindy van Erp

  Teamleider gebiedsteam Venlo / Beesel / Horst aan de Maas

  Cindy van Erp

  Teamleider gebiedsteam Venlo / Beesel / Horst aan de Maas

 • 06 36487168
 • Teamleider
  MT lid
  Aandachtsgebied Tevredenheidsmetingen.

 • Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

  Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

 • 06 19403161
 • Individuele begeleiding.
  Gezinsbegeleiding.

 • Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

  Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

 • 06 40837894
 • Ondersteunen van bewoners in het realiseren van projecten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling.

 • Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

  Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

 • 06 36321338
 • Buurtteam Venlo Zuid-Centrum

  Werklocatie: Huis van de Wijk De Zuidpilaar, Venlo

 • Janou Coumans

  Bewonersondersteuning en aandachtsfunctionaris Venlo collectief

  Janou Coumans

  Bewonersondersteuning en aandachtsfunctionaris Venlo collectief

 • 06 36039548
 • Gemeenschapsontwikkeling; het aanjagen, faciliteren en ondersteunen van bewoners-initiatieven in de buurt.
  Coördinerende werkzaamheden betreft collectieve opdrachten Venlo.

 • Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

  Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

 • 06 33040335
 • Algemeen maatschappelijk werk
  Buurtverbinder digitaal dorpsplein utdorp.nl
  Aandachtsgebied jonge mantelzorg Venlo-breed

 • Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

  Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40905020
 • Samen met de inwoners bouwen we aan de leefbaarheid van de directe leefomgeving.
  Bewonersondersteuning is een verzamelnaam van het voormalige opbouwwerk-, jongeren- en ouderenwerk.

 • Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

  Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

 • 06 40114947
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner

  Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40861366
 • Facilitering en ondersteunen van bewonersinitiatieven in de buurt ter bevordering van leefbaarheid en cohesie.

 • Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

  Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

 • 06 47812065
 • Maatschappelijk werk en aandachtsfunctionaris AMW Venlo.
  Coördinator stage en ontwikkeling
  Voorzitter ondernemingsraad

 • Michael Verheijen

  Projectmedewerker / Opbouwwerker

  Michael Verheijen

  Projectmedewerker / Opbouwwerker

 • 06 40732219
 • Verbinden en ondersteunen van bewonersinitiatieven op lokale en regionale schaal.
  Werkzaam voor VKKL, Spirato en Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg.

 • Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker / Sociaal wijkteam

  Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker / Sociaal wijkteam

 • 06 44281786
 • Gezinscoach.
  Maatwerk voor jeugdhulp beschikken.
  Casusregie voeren.
  Contactpersoon voor scholen en andere netwerkpartners jeugd.

 • Pieter Pelser

  Bewonersondersteuner

  Pieter Pelser

  Bewonersondersteuner

 • 06 36326762
 • Ondersteunen bewonersinitiatieven en dorpsraden

 • Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

  Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

 • 06 10592916
 • Maatschappelijk werk in Arcen, Lomm, Velden, Venlo Noord en Venlo centrum Noord.

 • Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

  Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

 • 06 36460412
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht