In Venlo werken we in buurtteams. Het buurtteam is een team van Sociaal Werkers in jouw woonbuurt. De werkers hebben brede expertise op het gebied van bijvoorbeeld bewonersondersteuning, maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, cliëntondersteuning, en informatie & advies. De inzet van deze werkers heeft tot doel om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen meedoet en zich goed voelt. Zelfsturing is het uitgangspunt. Inwoners voeren de regie over hun eigen leven en zijn eigenaar van hun leefomgeving. Wij bouwen samen met de inwoners van Venlo aan een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. Wij streven ernaar dat iedereen meedoet. Iedere inwoner van Venlo met initiatieven en/of ondersteuningsvragen kan terecht bij het Buurtteam. Synthese werkt in deze buurtteams samen met medewerkers van andere organisaties. De buurtteams zijn te bereiken via 077 2054000 of info@buurtteamsvenlo.nl

Wie werkt er?

 • Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

  Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

 • 06 44281791
 • Ondersteunen van initiatieven van burgers. Opzetten van projecten en activiteiten door, voor en met burgers. Bewonersondersteuning team Blerick, actief in de wijken: Klingerberg, Vossener en Boekend.

 • Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

  Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

 • 06 19403161
 • Individuele begeleiding. Gezinsbegeleiding.

 • Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

  Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

 • 06 40837894
 • Ondersteunen van bewoners in het realiseren van projecten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling.

 • Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

  Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

 • 06 36321338
 • Buurtteam Venlo Zuid-Centrum Werklocatie: Huis van de Wijk De Zuidpilaar, Venlo

 • Hetty Vestjens

  Maatschappelijk werker

  Hetty Vestjens

  Maatschappelijk werker

 • 06 17433092
 • Individuele begeleiding op veel levensgebieden. Groepswerker in assertief door persoonlijke ontwikkeling en op het gebied van versterken van de partnerrelatie. Werkgebied: Venlo Noord, Arcen Lomm en Velden.

 • Karin Werts

  Manager Bedrijfsbureau / Venlo

  Karin Werts

  Manager Bedrijfsbureau / Venlo

 • 06 12123330
 • Interim management

 • Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

  Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

 • 06 33040335
 • Algemeen maatschappelijk werk Buurtverbinder digitaal dorpsplein utdorp.nl Aandachtsgebied jonge mantelzorg Venlo-breed

 • Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

  Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40905020
 • Samen met de inwoners bouwen we aan de leefbaarheid van de directe leefomgeving. Bewonersondersteuning is een verzamelnaam van het voormalige opbouwwerk-, jongeren- en ouderenwerk.

 • Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

  Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

 • 06 40114947
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Lucy Broers

  Opbouwwerker

  Lucy Broers

  Opbouwwerker

 • 06 36391725
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven

 • Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner/ Mantelzorgondersteuning

  Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner/ Mantelzorgondersteuning

 • 06 40861366
 • Facilitering en ondersteunen van bewonersinitiatieven in de buurt ter bevordering van leefbaarheid en cohesie. Coördinatie Taalpunt Beesel

 • Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

  Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

 • 06 47812065
 • Maatschappelijk werk en aandachtsfunctionaris AMW Venlo. Coördinator stage en ontwikkeling Voorzitter ondernemingsraad

 • Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

  Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

 • 06 36200676
 • Maatschappelijk werk Medecoördinator buurtbemiddeling

 • Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

  Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

 • 06 10592916
 • Maatschappelijk werk in Arcen, Lomm, Velden, Venlo Noord en Venlo centrum Noord.

 • Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

  Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

 • 06 51997851
 • Maatschappelijk werk

 • Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

  Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

 • 06 36460412
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht