In de gemeente Venray bieden we ondersteuning aan inwoners met vragen op allerlei gebieden. Bij verschillende projecten werken we met vrijwilligers die door ons worden ondersteund.

Wie werkt er?

 • Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

  Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

 • 06 52546698
 • Teamleider MT lid

 • Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

  Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

 • 077 7516411
 • Maatschappelijk werk Venray en Mook. Coördinator groepswerk Maasduinen. Coördinator OOK.

 • Carine Hoeijmakers

  Gezinscoach Venray

  Carine Hoeijmakers

  Gezinscoach Venray

 • 06 36326762
 • Ondersteunen en adviseren van gezinnen rondom opvoeden en opgroeien

 • Caroline Keizer

  Sociaal werker/jongerenwerker Venray en Horst aan de Maas

  Caroline Keizer

  Sociaal werker/jongerenwerker Venray en Horst aan de Maas

 • 06 36190326
 • Ondersteuning jongeren initiatieven / jeugdsozen Gastlessen basisscholen en middelbaar onderwijs Straathoekwerk, aanspreekpunt dorpen

 • Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

  Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

 • 06 10078460
 • Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

  Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

 • 06 40161422
 • Maatschappelijk werk. Coördinator Buurtbemiddeling Venray.

 • Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

  Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

 • 06 40816648
 • Coördineren van zorgvraag en student binnen de wijk. Informatie en advies geven aan ouderen. Samen met de burger netwerk uitbreiden, samen met vrijwilligers.

 • Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

  Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

 • 06 10075949
 • Maatschappelijk werk in Venray en Bergen.

 • Hakan Ortak

  Jongerenwerker

  Hakan Ortak

  Jongerenwerker

 • 06 26758975
 • Jongeren doorverwijzen en ondersteunen Aanspreekpunt voor straathoekwerk kern Venray

 • Irma Versteegen

  Gezinscoach Venray / Sociaal werker Horst

  Irma Versteegen

  Gezinscoach Venray / Sociaal werker Horst

 • 06 36547546
 • Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

  Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

 • 06 36084998
 • Gezinnen ondersteunen bij een hulpvraag en in hun eigen kracht zetten waar mogelijk.

 • Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

  Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517357
 • Lid wijkteam Landweert Buurtcirkel coach Maatschappelijk werk Vertrouwenspersoon SPIO

 • Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

  Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

 • 06 47812060
 • Maatschappelijk werk in de gemeente Bergen

 • Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

  Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

 • 06 40487739
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden. Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen. Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv. Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

  Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

 • 06 17433093
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven. Vraagbaak vrijwilligerswerk. Cursusaanbod en talentenbank Horstaandemaasvoorelkaar. Coördinator SamenWijzer (preventieve huisbezoeken 75+). Coördinator OOK. Coördinator Buurtbemiddeling Horst a/s Maas.

 • Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

  Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

 • 06 40866086
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden. Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen. Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv. Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

  Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

 • 0478 752167
 • Maatschappelijk werk School maatschappelijk werk Coördinator OOK Lid wijkteam centrum – centrum-west Vertrouwenspersoon Springplank

 • Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker

  Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker

 • 06 44281786
 • Maatschappelijk werk. Coördinator OOK. Coördinator groepswerk. Teamsenior.

 • Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

  Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

 • 06 55385023
 • Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers, betrokkenen en professionals. Aandachtsgebied: jonge mantelzorgers. Ondersteuning en advisering aan ouderen.

 • Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

  Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

 • 06 33040282
 • Ondersteuning dorpsraden en initiatiefgroepen.

 • Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

  Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517356
 • Maatschappelijk werk Coördinator OOK Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Pedagoog

 • Stephan Bogdanski

  Jongerenwerker en Opbouwwerker

  Stephan Bogdanski

  Jongerenwerker en Opbouwwerker

 • 06 17157551
 • Ondersteuning bieden bij het door ontwikkelen van kwaliteiten en talenten bij jongeren. Stimuleren van actief burgerschap.

 • Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

  Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

 • 06 42093211
 • Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven, verenigingen en stichtingen (dorps- en wijkraden) Commerciële werkzaamheden Projectmedewerker VKKL/Spirato Jongerenwerk Venray (The B) Straathoekwerk Wijkteamlid Landweert en Centrum-CentrumWest Coördinator opschoonactie Venray

 • Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

  Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

 • 06 40632675
 • Ondersteuning jongereninitiatieven. Gastlessen voortgezet onderwijs / basisschool Ondersteuning OJC’s Straathoekwerk Werkgroep NIX18, alcohol en drugspreventie

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht