In de gemeente Venray bieden we ondersteuning aan inwoners met vragen op allerlei gebieden. Bij verschillende projecten werken we met vrijwilligers die door ons worden ondersteund.

Wie werkt er?

 • Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

  Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

 • 06 52546698
 • Teamleider MT lid

 • Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

  Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

 • 06 19677708
 • Thuisadministratie Venray en Horst aan de Maas. Meedoen Samen uit de Armoede Venray. Aandachtsgebied innovatie Synthese.

 • Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

  Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

 • 077 7516411
 • Maatschappelijk werk Venray en Mook. Coördinator groepswerk Maasduinen. Coördinator OOK.

 • Carine Hoeijmakers

  Gezinscoach Venray

  Carine Hoeijmakers

  Gezinscoach Venray

 • 06 36326762
 • Ondersteunen en adviseren van gezinnen rondom opvoeden en opgroeien

 • Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

  Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

 • 06 10078460
 • Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

  Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

 • 06 40161422
 • Maatschappelijk werk. Lid wijkteam Veltum.

 • Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

  Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

 • 06 40816648
 • Coördineren van zorgvraag en student binnen de wijk. Informatie en advies geven aan ouderen. Samen met de burger netwerk uitbreiden, samen met vrijwilligers.

 • Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

  Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

 • 06 10075949
 • Maatschappelijk werk in Venray. Coördinator Buurtbemiddeling.

 • Hakan Ortak

  Jongerenwerker

  Hakan Ortak

  Jongerenwerker

 • 06 26758975
 • Jongeren doorverwijzen en ondersteunen

 • Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

  Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

 • 06 40189257
 • Jongeren opzoeken in hun vrijetijd, behoeften inventariseren en verbinding leggen met de samenleving. Jongeren ondersteunen in het opzetten van projecten, evenementen of andere burgerinitiatieven. Individuele ondersteuning bieden aan besturen en voorlichtingen geven.

 • Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

  Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

 • 06 36084998
 • Gezinnen ondersteunen bij een hulpvraag en in hun eigen kracht zetten waar mogelijk.

 • Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

  Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517357
 • Lid wijkteam Landweert Buurtcirkel coach Maatschappelijk werk Vertrouwenspersoon SPIO

 • Joppe Walter

  Maatschappelijk werker LWP

  Joppe Walter

  Maatschappelijk werker LWP

 • 06 36323403
 • Maatschappelijk werk

 • Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

  Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

 • 06 47812060
 • Maatschappelijk werk Lid wijkteam ’t Brukske

 • Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

  Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

 • 06 40487739
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden. Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen. Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv. Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

  Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

 • 06 17433093
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven. Vraagbaak vrijwilligerswerk. Cursusaanbod en talentenbank Horstaandemaasvoorelkaar. Coördinator SamenWijzer (preventieve huisbezoeken 75+). Coördinator OOK. Coördinator Buurtbemiddeling Horst a/s Maas.

 • Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

  Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

 • 06 40866086
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden. Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen. Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv. Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

  Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

 • 0478 752167
 • Maatschappelijk werk School maatschappelijk werk Coördinator OOK Lid wijkteam centrum – centrum-west Vertrouwenspersoon Springplank

 • Nienke Muijsers

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

  Nienke Muijsers

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

 • 06 40045099
 • Mantelzorgondersteuning Ouderenadvisering Netwerkcoach Coördinator Klik Venray

 • Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker

  Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker

 • 06 44281786
 • Maatschappelijk werk. Coördinator OOK. Coördinator groepswerk. Teamsenior.

 • Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

  Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

 • 06 55385023
 • Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers, betrokkenen en professionals. Aandachtsgebied: jonge mantelzorgers. Ondersteuning en advisering aan ouderen.

 • Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

  Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

 • 06 33040282
 • Ondersteuning dorpsraden en initiatiefgroepen.

 • Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

  Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517356
 • Maatschappelijk werk Coördinator OOK Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Pedagoog

 • Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

  Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

 • 06 42093211
 • Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven, verenigingen en stichtingen (dorps- en wijkraden) Commerciële werkzaamheden Synthese Projectmedewerker VKKL/Spirato Jongerenwerk Venray (The B) Wijkteamlid Landweert en Centrum-CentrumWest Coördinator opschoonactie Venray

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht