In de gemeente Venray bieden we ondersteuning aan inwoners met vragen op allerlei gebieden. Bij verschillende projecten werken we met vrijwilligers die door ons worden ondersteund.

Wie werkt er?

 • Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

  Anke van der Heul

  Manager Venray / Beesel

 • 06 52546698
 • Teamleider
  MT lid

 • Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

  Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

 • 06 19677708
 • Thuisadministratie Venray.
  Meedoen Samen uit de Armoede Venray.
  Thuisadministratie en Budgetkring Horst aan de Maas.
  Aandachtsgebied Nieuwe Nederlanders.

 • Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

  Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

 • 077 7516411
 • Maatschappelijk werk Venray en Mook.
  Coördinator groepswerk Maasduinen.

 • Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

  Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

 • 06 10078460
 • Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

  Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

 • 06 40161422
 • Maatschappelijk werk
  Lid wijkteam Veltum
  Coördinator Buurtbemiddeling

 • Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

  Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

 • 06 40816648
 • Coördineren van zorgvraag en student binnen de wijk.
  Informatie en advies geven aan ouderen.
  Samen met de burger netwerk uitbreiden, samen met vrijwilligers.

 • Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

  Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

 • 06 10075949
 • Maatschappelijk werk in Venray

 • Diny Keijsers

  Begeleiding agrariërs / Toegepast psycholoog

  Diny Keijsers

  Begeleiding agrariërs / Toegepast psycholoog

 • 06 40720755
 • Agrarisch ondernemers begeleiden op psychosociaal gebied.
  Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

 • Gert van der Steen

  Opbouwwerker

  Gert van der Steen

  Opbouwwerker

 • 06 36213064
 • Burgers ondersteunen bij het organiseren en opzetten van diverse initiatieven.
  Ondersteunen bestaande bewonersorganisaties, als dorps- en wijkraden en activiteitencentra.

 • Hakan Ortak

  Jongerenwerker

  Hakan Ortak

  Jongerenwerker

 • 06 26758975
 • Jongeren doorverwijzen en ondersteunen

 • Ilse Tindemans

  Mantelzorgondersteuner / Ouderenadviseur

  Ilse Tindemans

  Mantelzorgondersteuner / Ouderenadviseur

 • 06 40181536
 • Mantelzorgondersteuning
  Ouderenadvisering
  Netwerkcoach
  Coördinator Klik Venray

 • Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

  Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

 • 06 51178026
 • Jongeren opzoeken in hun vrijetijd, behoeften inventariseren en verbinding leggen met de samenleving.
  Jongeren ondersteunen in het opzetten van projecten, evenementen of andere burgerinitiatieven.
  Individuele ondersteuning bieden aan besturen en voorlichtingen geven.

 • Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

  Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

 • 06 36084998
 • Gezinnen ondersteunen bij een hulpvraag en in hun eigen kracht zetten waar mogelijk.

 • Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

  Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517357
 • Lid wijkteam Landweert
  Buurtcirkel coach
  Maatschappelijk werk
  Vertrouwenspersoon SPIO

 • Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

  Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

 • 06 47812060
 • Maatschappelijk werk
  Lid wijkteam ’t Brukske

 • Marlou Groenen

  Coördinator

  Marlou Groenen

  Coördinator

 • 06 40564539
 • Coördinator vrijwilligers Thuisadministratie Venray & Horst aan de Maas.
  Coördinator Groepswerk en buurtbemiddeling Horst.
  Projectleider meedoen samen uit de armoede & duurzame relaties en echtscheidingen.

 • Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

  Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

 • 06 40487739
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
  Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen.
  Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv.
  Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

  Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

 • 06 40866086
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
  Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen.
  Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv.
  Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

  Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

 • 0478 752167
 • Maatschappelijk werk
  School maatschappelijk werk
  Coördinator OOK
  Lid wijkteam centrum – centrum-west
  Vertrouwenspersoon Springplank

 • Myrthe Cortenbach

  Gezinscoach Venray

  Myrthe Cortenbach

  Gezinscoach Venray

 • 06 51203607
 • Gezinnen ondersteunen bij een hulpvraag. Ondersteunen en adviseren op het gebied van opvoeden en opgroeien.

 • Patrick Kleisterlee

  Jongerenwerker

  Patrick Kleisterlee

  Jongerenwerker

 • 06 17157551
 • Signaleren van problemen, kansen en bedreigingen.
  Doorverwijzen en toeleiden naar de juiste (hulpverleners)instantie.
  Voorkomen van verzwaring van problemen en het benutten van talenten.
  Preventief werken, zodat de doelgroep gelukkige, zelfstandige en zelfredzame burgers worden die weten waar ze wat kunnen ophalen.

 • Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

  Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

 • 06 55385023
 • Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers, betrokkenen en professionals.
  Aandachtsgebied: jonge mantelzorgers.
  Ondersteuning en advisering aan ouderen.

 • Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

  Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517356
 • Maatschappelijk werk
  Coördinator OOK
  Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
  Pedagoog

 • Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

  Sophie van Zijl

  Maatschappelijk werker

 • 06 36200676
 • Maatschappelijk werk
  Medecoördinator buurtbemiddeling

 • Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

  Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

 • 06 42093211
 • Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven
  Ondersteuning verenigingen en stichtingen (dorps- en wijkraden)
  Commerciële werkzaamheden Synthese
  Projectmedewerker VKKL en Spirato
  Jongerenwerk Venray (The B)
  Wijkteamlid Landweert en Centrum-CentrumWest
  Coördinator opschoonactie Venray

 • Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

  Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

 • 06 51997851
 • Maatschappelijk werk

Biedt onder andere de volgende diensten aan

Deel dit bericht