• Anja Damhuis

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

  Anja Damhuis

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

 • 06 36164919
 • Informatie, advies en ondersteuning geven aan mantelzorgers.
  Aandachtsgebieden: jonge mantelzorg en werk & mantelzorg.
  Ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven in de wijk/dorp.

 • Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

  Annie Korstjaans

  Opbouwwerk en coördinatie projecten

 • 06 19677708
 • Thuisadministratie Venray.
  Meedoen Samen uit de Armoede Venray.
  Papierkroam en Budgetkring Horst aan de Maas.
  Aandachtsgebied Nieuwe Nederlanders.

 • Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

  Anton van der Heijden

  Bewonersondersteuning Venlo

 • 06 44281791
 • Ondersteunen van initiatieven van burgers.
  Opzetten van projecten en activiteiten door, voor en met burgers.
  Bewonersondersteuning team Blerick, actief in de wijken: Centrum, Klingerberg en Molenbossen.

 • Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

  Bianca Timmers

  Maatschappelijk werker

 • 077 7516411
 • Maatschappelijk werk Venray en Mook.
  Coördinator groepswerk Maasduinen.

 • Bibian de Bever

  Thuiscoach

  Bibian de Bever

  Thuiscoach

 • 0645319799
 • Maakt deel uit van Team Thuiscoaches (een samenwerkingsteam door professionals).
  Team Thuiscoaches kunt u benaderen door contact op te nemen met Team Toegang. Dit team is gespecialiseerd in complexe vraagstukken die vragen om intensieve ondersteuning en begeleiding.

 • Carina Voermans

  Secretaresse

  Carina Voermans

  Secretaresse

 • 06 36576110
 • Secretariële ondersteuning teams Synthese.
  Secretariële en administratieve ondersteuning VKKL en Spirato.
  Ondersteuning agendabeheer.

 • Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

  Charlotte Küppers

  Coördinator Gezinscoach Venray

 • 06 10078460
 • Cindy van Erp

  Teamleider gebiedsteam Venlo / Beesel / Horst aan de Maas

  Cindy van Erp

  Teamleider gebiedsteam Venlo / Beesel / Horst aan de Maas

 • 06 36487168
 • Teamleider
  MT lid
  Aandachtsgebied Tevredenheidsmetingen.

 • Claire Hendriks

  Mantelzorgondersteuner en ouderenadviseur

  Claire Hendriks

  Mantelzorgondersteuner en ouderenadviseur

 • 06 36127819
 • Informatie, ondersteuning en advies geven aan mantelzorgers en ouderen.

 • Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

  Colin Weeink

  Maatschappelijk werker

 • 06 40161422
 • Maatschappelijk werk
  Lid wijkteam Veltum
  Coördinator Buurtbemiddeling

 • Corry Hopman

  Maatschappelijk werker

  Corry Hopman

  Maatschappelijk werker

 • 06 49332353
 • Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

  Cynthia Fernand

  Maatschappelijk werker

 • 06 19403161
 • Individuele begeleiding.
  Gezinsbegeleiding.

 • Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

  Dasja Giantsios

  Ouderenadviseur/Coördinator

 • 06 40816648
 • Coördineren van zorgvraag en student binnen de wijk.
  Informatie en advies geven aan ouderen.
  Samen met de burger netwerk uitbreiden, samen met vrijwilligers.

 • Debbie Schmets

  Maatschappelijk werker

  Debbie Schmets

  Maatschappelijk werker

 • 06 40590022
 • Individuele ondersteuning.
  Groepswerk.
  Aandacht functionaris team Beesel.

 • Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

  Derya Bozok

  Maatschappelijk werker

 • 06 10075949
 • Maatschappelijk werk in Venray

 • Diny Keijsers

  Begeleiding agrariërs / Toegepast psycholoog

  Diny Keijsers

  Begeleiding agrariërs / Toegepast psycholoog

 • 06 40720755
 • Agrarisch ondernemers begeleiden op psychosociaal gebied.
  Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

 • Eric Mestrom

  Buurtsportcoach / Jongerenwerker

  Eric Mestrom

  Buurtsportcoach / Jongerenwerker

 • 06 36329036
 • Coördinatie van PadXpress (naschoolse activiteiten)
  Jongerenwerk en (jongeren)opbouwwerk

 • Esther van der Wegen

  Secretaresse

  Esther van der Wegen

  Secretaresse

 • 0478 517323
 • Secretariaatswerkzaamheden.
  Secretariële ondersteuning OR.
  Secretariële ondersteuning cliëntenraad.
  Beheer website.

 • Fran Willems

  Sociaal Cultureel Werker

  Fran Willems

  Sociaal Cultureel Werker

 • 06 17433092
 • Werkzaam in gemeente Beesel en Horst aan de Maas
  Beesel: Begeleiding Statushouders / Taalmaatjesproject en Ondersteuning Ouders en Kinderen (OOK)
  Horst aan de Maas: Project 'Integreren doen we samen'

 • Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

  Freddy van de Laar

  Bewonersondersteuner

 • 06 40837894
 • Ondersteunen van bewoners in het realiseren van projecten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling.

 • Gaby Hustedt

  Teamleider gebiedsteam Venray / Mook en Middelaar

  Gaby Hustedt

  Teamleider gebiedsteam Venray / Mook en Middelaar

 • 06 19014245
 • Teamleider
  MT lid

 • Gert van der Steen

  Opbouwwerker

  Gert van der Steen

  Opbouwwerker

 • 06 36213064
 • Burgers ondersteunen bij het organiseren en opzetten van diverse initiatieven.
  Ondersteunen bestaande bewonersorganisaties, als dorps- en wijkraden en activiteitencentra.

 • Hakan Ortak

  Jongerenwerker

  Hakan Ortak

  Jongerenwerker

 • 06 26758975
 • Jongeren doorverwijzen en ondersteunen

 • Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

  Hetty Straten

  Maatschappelijk werker

 • 06 36321338
 • Buurtteam Venlo Zuid-Centrum

  Werklocatie: Huis van de Wijk De Zuidpilaar, Venlo

 • Ilse Tindemans

  Mantelzorgondersteuner / Ouderenadviseur

  Ilse Tindemans

  Mantelzorgondersteuner / Ouderenadviseur

 • 06 40181536
 • Mantelzorgondersteuning
  Ouderenadvisering
  Netwerkcoach
  Coördinator Klik Venray

 • Irma Versteegen

  Opbouwwerker

  Irma Versteegen

  Opbouwwerker

 • 06 36547546
 • Ondersteunen initiatieven voor en door jeugdigen.
  Coördinatie programmaplan alcohol & drugs.
  Ouders Ondersteunen Ouders Leudal en Nederweert.
  Aandachtsfunctionaris gemeente Leudal.

 • Jacky Relouw

  Projectleider informele Zorg Venlo / Projectmedewerker VKKL

  Jacky Relouw

  Projectleider informele Zorg Venlo / Projectmedewerker VKKL

 • 06 40180468
 • Samen met inwoners van Venlo werken aan de versterking van informele zorg en het ondersteunen van verschillende leefbaarheidsprojecten in onze provincie.

 • Janou Coumans

  Bewonersondersteuning en aandachtsfunctionaris Venlo collectief

  Janou Coumans

  Bewonersondersteuning en aandachtsfunctionaris Venlo collectief

 • 06 36039548
 • Gemeenschapsontwikkeling; het aanjagen, faciliteren en ondersteunen van bewoners-initiatieven in de buurt.
  Coördinerende werkzaamheden betreft collectieve opdrachten Venlo.

 • Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

  Jasper Jacobs

  Jeugd en jongerenwerker (algemeen, ambulant en opbouwwerk)

 • 06 51178026
 • Jongeren opzoeken in hun vrijetijd, behoeften inventariseren en verbinding leggen met de samenleving.
  Jongeren ondersteunen in het opzetten van projecten, evenementen of andere burgerinitiatieven.
  Individuele ondersteuning bieden aan besturen en voorlichtingen geven.

 • Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

  Jessica de Jong

  Gezinscoach Venray

 • 06 36084998
 • Gezinnen ondersteunen bij een hulpvraag en in hun eigen kracht zetten waar mogelijk.

 • Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

  Jolanda van der Weiden

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517357
 • Coördinator groepswerk Venray
  Lid wijkteam Landweert
  Buurtcirkel coach
  Maatschappelijk werk
  Vertrouwenspersoon SPIO

 • Karin Cortenbach

  Senior secretaresse / kwaliteitscoördinator

  Karin Cortenbach

  Senior secretaresse / kwaliteitscoördinator

 • 06 36330392
 • Secretariële ondersteuning directeur-bestuurder, MT en RvT
  Kwaliteitscoördinator
  Communicatie

 • Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

  Karin Zwart

  Maatschappelijk werker

 • 06 33040335
 • Algemeen maatschappelijk werk
  Buurtverbinder digitaal dorpsplein utdorp.nl
  Aandachtsgebied jonge mantelzorg Venlo-breed

 • Koen van den Berkmortel

  Teamleider bedrijfsbureau / Business controller

  Koen van den Berkmortel

  Teamleider bedrijfsbureau / Business controller

 • 06 36013319
 • Aansturing afdeling bedrijfsbureau
  Financiële aansturing Synthese
  Lid MT

 • Laska van der Woude

  Secretarieel administratief medewerker

  Laska van der Woude

  Secretarieel administratief medewerker

 • 0478 517300
 • Secretarieel administratieve werkzaamheden.
  Beheer website.
  Communicatie.

 • Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

  Lieke Willemssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40905020
 • Samen met de inwoners bouwen we aan de leefbaarheid van de directe leefomgeving.
  Bewonersondersteuning is een verzamelnaam van het voormalige opbouwwerk-, jongeren- en ouderenwerk.

 • Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

  Linda Schevers

  Bewonersondersteuner / Opbouwwerker

 • 06 40114947
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Lisa Beijers

  Sociaal cultureel werker

  Lisa Beijers

  Sociaal cultureel werker

 • 06 40534998
 • Preventieve huisbezoeken voor 75+
  Mantelzorgondersteuner
  Opbouwwerker

 • Lisa Spreeuwenberg

  Maatschappelijk werker / Gezinscoach / Coördinator buurtbemiddeling Maasduinen

  Lisa Spreeuwenberg

  Maatschappelijk werker / Gezinscoach / Coördinator buurtbemiddeling Maasduinen

 • 0478 517300
 • Maatschappelijk werk
  Keukentafelgesprek bij gezinnen om te kijken welke hulp er nodig is.
  Stellen van een indicatie.
  Inventariseren van de hulpvraag in een burenconflict, uitzetten van vrijwilligers, contacten met verwijzers.

 • Maartje Verrijt

  Maatschappelijk werker

  Maartje Verrijt

  Maatschappelijk werker

 • 06 36577823
 • Algemeen maatschappelijk werk.
  Begeleiding statushouders.
  Vrijwilligersondersteuning.

 • Manon van Mil

  Maatschappelijk werker

  Manon van Mil

  Maatschappelijk werker

 • 06 36200676
 • Maatschappelijk werk in Arcen, Velden, Lomm, Venlo-Noord en centrum-Noord.

 • Maral Tabei

  Maatschappelijk werker

  Maral Tabei

  Maatschappelijk werker

 • 06 40057064
 • Jeugdsportfonds.
  Keukentafelgesprekken.
  Leefzorgplannen schrijven.
  Contactpersoon platform armoede.
  Contactpersoon Autisme Maasduinen.

 • Marc van der Horst

  Financieel administratief medewerker

  Marc van der Horst

  Financieel administratief medewerker

 • 06 19014457
 • Financiële administratie
  Betalingen facturen, declaraties en IDEAL betalingen
  Mutaties Kamer van Koophandel
  Verzekeringen
  Administratie VVE Bemmelstraat

 • Marianne Welten

  Opbouwwerker

  Marianne Welten

  Opbouwwerker

 • 06 44281777
 • Ondersteunen van dorps- en wijkraden en van bewonersinitiatieven in de gemeente Gennep.
  Coördinator Papierkroam Horst aan de Maas.

 • Marie-Berthe Dierx

  Telefoniste

  Marie-Berthe Dierx

  Telefoniste

 • 0478 517300
 • Aannemen van telefoontjes voor heel Synthese.
  Ontvangen van bezoekers locatie Venray.
  Licht administratieve taken.

 • Marieke van de Kerkhof

  Receptioniste, telefoniste en Secretarieel administratief medewerker

  Marieke van de Kerkhof

  Receptioniste, telefoniste en Secretarieel administratief medewerker

 • 0478 517300
 • Ontvangen van gasten.
  Beantwoorden ingekomen telefoongesprekken.
  Ondersteuning secretariaat.
  Aandachtsgebied o.a. vrijwilligersadministratie en KTM.


 • Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner

  Marion van den Bercken-Janssen

  Bewonersondersteuner

 • 06 40861366
 • Facilitering en ondersteunen van bewonersinitiatieven in de buurt ter bevordering van leefbaarheid en cohesie.

 • Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

  Marjo Raijmakers

  Maatschappelijk werker

 • 06 47812060
 • Maatschappelijk werk
  Lid wijkteam ’t Brukske

 • Marlou Groenen

  Coördinator

  Marlou Groenen

  Coördinator

 • 06 40564539
 • Coördinator vrijwilligers Thuisadministratie Venray & Papierkroam Horst.
  Coördinator Groepswerk en buurtbemiddeling Horst.
  Projectleider meedoen samen uit de armoede & duurzame relaties en echtscheidingen.

 • Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

  Melanie de Kater

  Maatschappelijk werker / aandachtsfunctionaris

 • 06 47812065
 • Maatschappelijk werk en aandachtsfunctionaris AMW Venlo.
  Coördinator stage en ontwikkeling
  Voorzitter ondernemingsraad

 • Mharaia Megens

  Maatschappelijk werker

  Mharaia Megens

  Maatschappelijk werker

 • 06 40607009
 • Algemeen maatschappelijk weker in Arcen, Lomm, Velden, Venlo Noord en Venlo centrum Noord

 • Mia Manders

  secretaresse

  Mia Manders

  secretaresse

 • 06 44281619
 • Secretariële en administratieve ondersteuning.
  Deelnemersadministratie groepswerk.
  Begeleiding stagiaires secretariaat.
  Agendabeheer voor directeur-bestuurder en teamleiders.

 • Michael Verheijen

  Projectmedewerker / Opbouwwerker

  Michael Verheijen

  Projectmedewerker / Opbouwwerker

 • 06 40732219
 • Verbinden en ondersteunen van bewonersinitiatieven op lokale en regionale schaal.
  Werkzaam voor VKKL, Spirato en Knooppunt Zorgen voor elkaar Limburg.

 • Michèle Ferrière

  Sociaal werker

  Michèle Ferrière

  Sociaal werker

 • 06 36204249
 • Participatie Jeugd gemeente Leudal en Nederweert.
  Consulent Centrum voor Jeugd en Gezin, Midden Limburg.
  Ondersteuning en advies op gebied van opvoeden en opgroeien.
  Aandachtsgebied jonge mantelzorgers.

 • Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

  Michèle Jordan

  Gezinscoach Venray

 • 06 40487739
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
  Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen.
  Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv.
  Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

  Mieke Cruijsberg

  Opbouwwerker

 • 06 17433093
 • Ondersteuning bewonersinitiatieven.
  Vraagbaak vrijwilligerswerk.
  Cursusaanbod en talentenbank Horstaandemaasvoorelkaar.
  Coördinator SamenWijzer (preventieve huisbezoeken 75+).
  Coördinator OOK.
  Contactpersoon Buurtbemiddeling.

 • Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

  Moniek Bouwmans

  Gezinscoach Venray

 • 06 40866086
 • Ondersteunen en adviseren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
  Helpen bij opvoedingsvragen en met soms lastige problemen.
  Gekoppeld aan scholen, huisartsen, psz en kdv.
  Laagdrempelige preventieve hulpverlening en gratis.

 • Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

  Moniek Seijkens

  Maatschappelijk werker

 • 0478 752167
 • Maatschappelijk werk
  School maatschappelijk werk
  Coördinator OOK
  Lid wijkteam centrum – centrum-west
  Vertrouwenspersoon Springplank

 • Myrna Welten

  Buurtsportcoach

  Myrna Welten

  Buurtsportcoach

 • 06 36543875
 • Coördinator Leudal Energiek

 • Niels van Beek

  Jeugd- en jongerenwerker

  Niels van Beek

  Jeugd- en jongerenwerker

 • 06 40062322
 • Outreachend jongerenwerk
  Ondersteuning initiatieven jongeren
  Voorlichting basisscholen en middelbaar onderwijs
  Jongeren stimuleren tot studie of de arbeidsmarkt
  Deelname preventieteam Beesel
  Ambassadeur jeugdbeleid gemeente Beesel

 • Nienke Muijsers

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

  Nienke Muijsers

  Mantelzorgondersteuner en Opbouwwerker

 • 06 40045099
 • Informatie, advies en ondersteuning geven aan mantelzorgers.
  Ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven in de wijk/dorp.

 • Patrick Kleisterlee

  Jongerenwerker

  Patrick Kleisterlee

  Jongerenwerker

 • 06 17157551
 • Signaleren van problemen, kansen en bedreigingen.
  Doorverwijzen en toeleiden naar de juiste (hulpverleners)instantie.
  Voorkomen van verzwaring van problemen en het benutten van talenten.
  Preventief werken, zodat de doelgroep gelukkige, zelfstandige en zelfredzame burgers worden die weten waar ze wat kunnen ophalen.

 • Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker / Sociaal wijkteam

  Petra Gerrits

  Maatschappelijk werker / Sociaal wijkteam

 • 06 44281786
 • Gezinscoach.
  Maatwerk voor jeugdhulp beschikken.
  Casusregie voeren.
  Contactpersoon voor scholen en andere netwerkpartners jeugd.

 • Pieter Pelser

  Bewonersondersteuner

  Pieter Pelser

  Bewonersondersteuner

 • 06 36326762
 • Ondersteunen bewonersinitiatieven en dorpsraden

 • Ralph Tangelder

  Coördinator VKKL en Spirato

  Ralph Tangelder

  Coördinator VKKL en Spirato

 • 06 53578284
 • Coördinatie team
  Ondersteuning bestuur
  Adviseur dorpsontwikkeling

 • Rini Janssen

  Medewerker facilitaire dienstverlening

  Rini Janssen

  Medewerker facilitaire dienstverlening

 • 06 40916480
 • Beheer telefonie
  ICT zaken
  Telefonie zaken
  Gebouwen beheer
  Inkoop
  Sleutelbeheer

 • Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

  Saar Bloemers

  Mantelzorgondersteuner / ouderenadviseur

 • 06 55385023
 • Mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers, betrokkenen en professionals.
  Aandachtsgebied: jonge mantelzorgers.
  Ondersteuning en advisering aan ouderen.

 • Samora Stoffels

  Opbouwwerker leerwerktraject

  Samora Stoffels

  Opbouwwerker leerwerktraject

 • 06 52546698
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.

 • Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

  Sjaak Sluiters

  Opbouwwerker

 • 06 33040282
 • Ondersteuning dorpsraden en initiatiefgroepen.

 • Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

  Songül Tasdemir

  Maatschappelijk werker

 • 0478 517356
 • Maatschappelijk werk
  Coördinator OOK
  Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
  Pedagoog

 • Susan Rijk

  Sociaal Cultureel Werker / Opbouwwerker

  Susan Rijk

  Sociaal Cultureel Werker / Opbouwwerker

 • 06 365 34 635
 • Ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven en actieve burgers in de gemeente Beesel

 • Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

  Teun van Gelder

  Sociaal werker (Opbouwwerker)

 • 06 42093211
 • Ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven
  Ondersteuning verenigingen en stichtingen (dorps- en wijkraden)
  Commerciële werkzaamheden Synthese
  Projectmedewerker VKKL en Spirato
  Jongerenwerk Venray (The B)
  Wijkteamlid Landweert en Centrum-CentrumWest
  Coördinator opschoonactie Venray

 • Wilma van den Munckhof

  Medewerker Personeelszaken en Salarisadministratie

  Wilma van den Munckhof

  Medewerker Personeelszaken en Salarisadministratie

 • 06 40726625
 • Personeelszaken / personeelsregelingen
  CAO
  Salarisadministratie

 • Wim Gort

  Directeur-bestuurder

  Wim Gort

  Directeur-bestuurder

 • 06 40064400
 • Leiding geven aan Synthese.
  Sturen op resultaat, kwaliteit en samenwerking van Synthese.
  Strategie van Synthese.
  Verbinden van organisaties.

 • Wim Hermsen

  Huismeester

  Wim Hermsen

  Huismeester

 • 06 19016828
 • Ondersteuning van alle locaties.
  Klein onderhoud en voorkomende werkzaamheden.

 • Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

  Wim Lange

  Jongeren opbouwwerker

 • 06 40632675
 • Ondersteuning jongereninitiatieven.
  Gastlessen voortgezet onderwijs en basisschool
  Ondersteuning van OJC’s
  Straathoekwerk
  Test je keet project
  Werkgroep NIX18, alcohol en drugspreventie Horst aan de Maas

 • Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

  Wim Ulehake

  Maatschappelijk werker

 • 06 10592916
 • Maatschappelijk werk in Arcen, Lomm, Velden, Venlo Noord en Venlo centrum Noord.

 • Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

  Yvonne Imming

  Senior maatschappelijk werker

 • 06 51997851
 • Maatschappelijk werk

 • Yvonne Reijnders

  Sociaal Cultureel Werker

  Yvonne Reijnders

  Sociaal Cultureel Werker

 • 06 36551353
 • Projectondersteuning met thema’s gericht op Participatie en zelfredzaamheid
  (o.a. Mantelzorgondersteuning, LeudalMaatjes, Hulp bij Thuisadministratie)

 • Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

  Yvonne Truijen

  Bewonersondersteuner

 • 06 36460412
 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven.