6 april 2021

3 Minuten check mantelzorgers

Zorg jij langere tijd voor een naaste die een beperking of ziekte heeft? Sta eens stil bij jezelf. Met de drie-minuten check breng je je situatie in kaart. Je kunt zien of je te veel hooi op de vork neemt. Er zijn mogelijkheden om jouw zorgtaak te verlichten. Vraag ondersteuning als je daar behoefte aan hebt.

Deel dit bericht