18 oktober 2022

Alzheimer Café Heumen – Mook en Middelaar

Ontmoeting voor alle mensen die met dementie te maken hebben.

Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC Malden
Inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur, afsluiting rond 21.00 uur

Donderdag 3 november:
Praten over de laatste levensfase

We praten over het belang van vroegtijdig nadenken over wensen en vragen rond de laatste levensfase bij dementie. Als je samen weet wat je kunt verwachten als de dementie vordert, kun je er over praten met elkaar. Wat vindt iemand met dementie zelf belangrijk en wat zou hij/zij willen als het eenmaal zo ver is? En wat is er voor de familie belangrijk? We bespreken welke zorg er mogelijk is in de laatste levensfase. Wat kan er gedaan worden om pijn of ongemak te verzachten? Onze gastspreker is een specialist ouderengeneeskunde met ervaring in de zorg bij de laatste levensfase.

Donderdag 1 december:
Dementie en kinderen

Dementie treft niet alleen de mens met dementie zelf, maar ook zijn naaste omgeving en familie. Wat is de impact van dementie op de familie en de onderlinge relaties? Hoe leg je aan een jong kind uit wat dementie is en hoe reageert een kind hierop? Hoe zorg je ervoor dat de band behouden blijft, ook als iemand verder achteruit gaat in het proces van dementie? We gaan in gesprek over wat dementie teweeg brengt in een gezin en hoe u hier samen mee omgaat.

Donderdag 5 januari 2023:
géén Alzheimer Café

Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig

Informatie: Malderburch, centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg, tel. 024 – 357 05 70

Deel dit bericht