8 juni 2021

Buurtbemiddelaars gezocht

Stel jij je neutraal op als er onenigheid is bij jouw in de buurt of op het werk? Kun jij de betrokkenen gezamenlijk om tafel krijgen door dit te faciliteren? Dan zijn wij op zoek naar jou! test

“Het is een mooi middel om mensen anders naar elkaar te laten kijken. Om begrip te kweken voor ieders handelwijze. Als buurtbemiddelaar geeft het mij enorm veel voldoening om mensen te helpen in iets wat hen zelfstandig niet lukt. Dat is om hen naast elkaar te krijgen in plaats van tegenover elkaar. Kortom: samen te brengen.” Dit was het antwoord van Winfried, een van de vrijwillige buurtbemiddelaars bij Synthese, op onze vraag ‘Waarom ben jij buurtbemiddelaar’.
Winfried is al jaren betrokken en kan samen met zijn collega’s wel versterking gebruiken.

Daar waar de buren zelf niet uitkomen, wordt buurtbemiddeling ingezet. Denk hierbij aan harde muziek die in de avond wordt afgespeeld, overhangende takken of onenigheid over de plaatsing van de schutting. Wanneer het lukt om de buren gezamenlijk om de tafel te krijgen en het probleem aan te pakken, is de kans kleiner dat het probleem zich opnieuw voordoet.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?

Als vrijwillige buurtbemiddelaar luister je naar het verhaal van beide buren. Je neemt een neutrale houding aan en hebt geen vooroordelen. Je bent geïnteresseerd in je medemens. Andere belangrijke eigenschappen zijn: goed luisteren, doorvragen en samenvatten. Het goed kunnen omgaan met emoties is ook een pre.

Wat is de meerwaarde van een buurtbemiddelaar?

Als buurtbemiddelaar schep je een kader waarin beide buren met elkaar in gesprek gaan om een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling draagt een steentje bij aan een betere onderlinge verstandhouding en het bevorderen van wederzijds respect tussen buren.
Je plant zelf de afspraken met collega- bemiddelaars en de desbetreffende buren zodat je rekening kunt houden met jouw eigen agenda.  Daarnaast komen we 2 à 3 keer per jaar samen met alle vrijwillige buurtbemiddelaars en de coördinatoren Buurtbemiddeling Synthese. Om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Wat kun je van Synthese verwachten?

Je krijgt van ons een professionele training Buurtbemiddeling, begeleiding tijdens de werkzaamheden en voortdurende bijscholing. Je maakt deel uit van een enthousiast team.
Daarnaast krijg je de reis- en andere onkosten vergoed.

 

Word jij de nieuwe collega van Winfried?
Neem dan contact op met Synthese, buurtbemiddeling@synthese.nl.

Of bel met een van de coördinatoren:
Gemeente Mook & Middelaar en gemeente Gennep: Bianca Timmers, tel. 06 40932504
Gemeente Venray: Colin Weeink, tel. 06 40161422
Gemeente Horst aan de Maas: Mieke Cruijsberg, tel. 06 17433093

Deel dit bericht