28 september 2018

Cursus ‘Met Lef!’: Zelfverzekerd in contact met anderen

Elke dag kom je mensen tegen. Op het werk, in vergaderingen, op school, bij de sportclub of op een verjaardag. Dit kunnen bekenden zijn of totale vreemden. Sommige mensen zijn vaak angstig, gespannen en onzeker in deze contacten met anderen. Dit wordt ook wel omschreven als verlegenheid of sociaal angstig. Het voeren van een gesprek of het geven van een mening kan dan heel lastig zijn. Naar een verjaardag gaan of een vergadering bijwonen levert veel spanningen op. Herken je dit bij jezelf? Misschien is de cursus ‘Met lef!’ dan iets voor jou.

Met lef!

Afdeling Preventie van Vincent van Gogh(VvG) start op 23 oktober in samenwerking met Synthese de cursus ‘Met Lef!’ in Venray.

De cursus is voor mensen vanaf 16 jaar die zich angstig en gespannen voelen in het contact met anderen en die deze klachten willen leren te verminderen. ‘Met lef!’ is een preventieve cursus, geen therapie en toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Inhoud van de cursus
In de cursus staan praktische tips en oefeningen centraal. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Wat is sociale angst?
  • De relatie tussen gedachten en sociale angst.
  • Vaardigheden om angstklachten te overwinnen.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Oefeningen in het aangaan van contacten met anderen.
  • Uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Er wordt gewerkt met een cursusmap met achtergrondinformatie en opdrachten en het boek ‘Denk je sterk’, welke je zelf dient aan te schaffen. Hiermee ga je thuis aan de slag.

Praktische informatie
Aantal bijeenkomsten
6 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst
Duur
2 uur
Kosten
aanschaf van het boek ‘Denk je sterk’ voor € 12,50
Plaats
Venray
Start
dinsdagavond 23 oktober van 19.00 – 21.00 uur

Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek krijg je informatie over de cursus en wordt nagegaan of de cursus aansluit bij je verwachtingen.

Privacy
Je privacy wordt gegarandeerd middels het privacyreglement Vincent van Gogh. Dit reglement is afgeleid van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Zorgsector (Wbp). Het reglement is op te vragen bij het Informatiepunt van Vincent van Gogh (informatiepunt@vvgi.nl).

Klachten
Ondanks het feit dat wij in onze benadering klantvriendelijkheid en respect erg belangrijk vinden, kan het toch gebeuren dat je een klacht hebt. Wij stellen het op prijs als je deze klacht met ons bespreekbaar maakt. Voor meer informatie kun je onze klachtenfolder bij het Informatiepunt van Vincent van Gogh opvragen. De folder (inclusief klachtenformulier) is ook te downloaden via de website www.vvgi.nl.

Meer informatie
Voor vragen en/of aanmelden:
Vincent van Gogh, afdeling preventie
preventie@vvgi.nl
06-53874035

Synthese Venray
groepswerkvenray@synthese.nl
0478-517300

Voor direct aanmelden via de onze website klik hier.

Deel dit bericht