23 november 2020

Digitale bijeenkomst thema Minima, armoede & schulden Leudal

Het maatschappelijk thema ‘Minima, armoede & schulden’ is hoogst actueel en urgent; een deel van onze welvaart bereikt niet alle Nederlanders.  

Ook in Leudal is veel aandacht en inzet nodig om problemen, die voortkomen uit een minimum inkomen, problematische schulden en structurele armoede, te signaleren, te bespreken en vooral ook op te lossen. Zeker nu in deze coronaperiode waar nieuwe levenssituaties zich voordoen bijvoorbeeld met ziekte of verlies van inkomen.  

Op woensdagavond 2 december 2020 van 19.00-20.30 uur en donderdagmiddag 10 december 2020 van 13.30-15.00 uur zullen medewerkers van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en Synthese Welzijn een digitale bijeenkomst verzorgen rondom dit thema. 

Deze digitale bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met het thema te maken heeft of op korte termijn verwacht ermee te maken te krijgen.  

Wil je er meer van weten of je aanmelden voor één van deze bijeenkomsten dan kun je je aanmelden via de mail y.reijnders@synthese.nl. Na aanmelding ontvang je een dag van tevoren een link waarop je kan klikken om deel te nemen.  


Van harte welkom bij onze digitale bijeenkomst!
 

Met vriendelijke groet, 

Laura Indenkleef, Tim Wiselaar
Algemeen Maatschappelijk Werk M-Limburg
Gert v.d. Steen, Yvonne Reijnders
Synthese Welzijn – Team Leudal

Deel dit bericht