17 september 2019

Maatschappelijk werk in gemeente Bergen

Inwoners van Bergen kunnen voortaan terecht bij Synthese voor maatschappelijk werk. Dat hebben Synthese en de gemeente officieel afgesproken.

Tot nu toe was het Sociaal Team voor inwoners het aanspreekpunt bij allerlei problemen in het dagelijks leven of werk. Bijvoorbeeld bij geldproblemen, relatievragen of het verwerken van verlies. Vanaf nu kunnen zij hiervoor rechtstreeks contact opnemen met een maatschappelijk werker van Synthese en een afspraak maken. De hulpverlening blijft gratis.

Positieve gezondheid
Gemeente Bergen wil de zelfredzaamheid van inwoners versterken. Wethouder Lia Roefs: “Positieve gezondheid staat hoog in ons vaandel. We leggen het accent op het zorgen voor elkaar. Op deze manier kunnen inwoners met hulp van hun omgeving zoveel mogelijk zelf oplossen en weer deelnemen aan de samenleving.”
Hiervoor schakelt de gemeente onder andere Synthese in. In 2019 nog op proef en voor enkele dagen per week. Daarna is het de bedoeling dat het maatschappelijk werk wordt voortgezet en uitgebreid.

Meedoen
Synthese is als welzijnsorganisatie geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Zij streeft er naar dat iedereen meedoet. Directeur-bestuurder Wim Gort: “We leggen daarbij de nadruk op het sociale netwerk en de leefomgeving. Zo helpen we mee (zwaardere) zorg te voorkomen.”

Contactgegevens
De maatschappelijk werker voor Bergen is Marjo Raijmakers. Zij is bereikbaar op (0478) 517 300 of via m.raijmakers@synthese.nl
Het algemene mailadres van Synthese is info@synthese.nl

Deel dit bericht