12 augustus 2021

Mantelzorgcompliment voor mantelzorgers uit Leudal

Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste? Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft; onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste; het mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen: dat doet de mantelzorger allemaal. Dit waardeert de gemeente Leudal.

Een van de manieren waarop de gemeente Leudal de waardering wil tonen is door het aanbieden van een mantelzorgcompliment. Dit compliment is een symbolisch geldbedrag van € 50,– dat de gemeente beschikbaar stelt voor mensen die in de gemeente Leudal mantelzorg verlenen.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?
Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden door of namens iemand die zorg ontvangt. Degene die zorg ontvangt moet in de gemeente Leudal wonen. Let op: per zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd.

Hoe kan ik het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het formulier in te vullen op de website: https://mantelzorgleudal.nl/mantelzorgcompliment

Aanmelden kan van 1 september tot uiterlijk 1 oktober 2021.

Wanneer wordt het mantelzorgcompliment uitbetaald?
Het mantelzorgcompliment wordt uiterlijk in de maand december uitbetaald, op de bankrekening van degene die zorg ontvangt. Deze kan zelf bepalen op welke wijze de € 50,– besteed wordt om de mantelzorger(s) te bedanken.

Wat is mantelzorg?
Een mantelzorger is iemand die langdurig en intensief zorg biedt aan een partner, kind, familielid, buur of vriend. De normale dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen, familieleden of vrienden elkaar geven valt hier niet onder. Een richtlijn is dat een mantelzorger gedurende ongeveer 3 maanden per jaar minstens 8 uur per week zorg verleent aan een naaste.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Leudal via telefoonnummer 0475 85 90 00 of via een e-mail naar info@leudal.nl.

Deel dit bericht