8 juli 2021

Persbericht: Integreren doen we samen

Sinds 1 juli 2021 is Synthese aan de slag met de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente Horst aan de Maas. De ervaringen van statushouders en van inwoners die contact hebben met statushouders zijn voor ons van grote waarde geweest bij de totstandkoming van een goede aanpak en zullen dit ook zijn bij de uitvoering. Daarom spreken wij niet van ‘praten over, maar praten mét!’ en blijven we met hen in gesprek.

Krachtige gemeenschappen ontstaan niet altijd vanzelf. Niet iedereen haakt vanzelfsprekend aan, voelt zich gezien en gekend of ervaart ruimte om mee te doen. Voor statushouders zijn deze drempels vaak nog hoger. Met een persoonlijke aanpak en door goed aan te sluiten op hun leefwereld helpen we hen om mee te doen en erbij te horen. Gelukkig blijkt ook in Horst aan de Maas dat er enorm veel mensen zijn die iets willen betekenen voor deze groep, want; integreren doen we samen!

Wegwijs in eigen dorp
In een begeleidingstraject van maximaal twee jaar ondersteunen we statushouders op verschillende gebieden om zo de maatschappelijke integratie in Horst aan de Maas te doen slagen. De begeleiding varieert van hulp bij het vinden van een woning tot ondersteuning bij praktische en administratieve zaken. Maar zeker ook bij wegwijs worden in het eigen dorp of een introductie in het verenigingsleven. Waar nodig of gewenst nemen we de statushouder bij de hand, maar ons doel is van begin af aan om onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken. We nemen dus ook de tijd om de begeleiding geleidelijk af te bouwen en ervoor te zorgen dat de statushouder alles op den duur zelf kan regelen en zijn weg weet te vinden in zijn eigen omgeving met een sterk sociaal netwerk.

Saad Zeitoun vluchtte in 2014 uit Syrië en woont nu met zijn gezin in Horst aan de Maas:
“Zelf ben ik gelukkig heel makkelijk met sociaal contact en ben ik naast mijn werk betrokken bij sociale projecten in Horst. Zo heb ik in 2019 een ‘Beter Samen Leven feest’ georganiseerd in Melderslo met mensen én eten uit o.a. Syrië, Eritrea en Nederland. Het was een dag vol mooie ontmoetingen en gesprekken. Dat sociale contact is niet voor iedereen vanzelfsprekend, ik vind het daarom heel goed dat de gemeente hiermee aan de slag gaat.”

Vrijwilligers
De drijvende kracht in dit initiatief zijn de vele vrijwilligers die dagelijks een rol van betekenis vervullen voor statushouders, daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. We kunnen altijd nog meer hulp gebruiken. Kun en wil jij iets betekenen voor jouw nieuwe dorpsgenoten? Neem dan contact met ons op! Dat kan via onze website www.synthese.nl onder de knop ‘vacatures’ of ‘contact’ of door contact op te nemen met het team in Horst aan de Maas via teamhorst@synthese.nl of 077 3978500.

Over Synthese
Synthese is een welzijnsorganisatie in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk en bij het vormgeven van een aangename leefomgeving. Synthese is thuis in je wijk. Gemeenschappen worden sterker als iedereen mee kan doen en dat moedigen we aan. Dit doen we door mensen wegwijs te maken of door ze in contact te brengen met buurtbewoners, initiatieven of verenigingen die ze verder kunnen helpen. We inspireren inwoners om samen op te trekken. Het uitgangspunt is dat iedereen van betekenis is en het streven is dat iedereen meedoet, ook nieuwe dorpsgenoten.

Onze missie? Het alledaagse leven ruimte geven; overal en voor iedereen!

Deel dit bericht