12 januari 2022

Rapportage In voor Mantelzorg Horst aan de Maas

Horst aan de Maas nam deel aan het programma In voor mantelzorg-thuis. Dit programma wil de samenwerking met en voor mantelzorgers in de thuissituatie verbeteren, zodat zij zich beter ondersteund voelen en het zorgen langer volhouden.

Het hart van het programma vormden 10 landelijke lokale lerende praktijken. Deze praktijken hebben twee jaar lang gewerkt aan regionale vraagstukken op het gebied van samenwerking met en voor mantelzorgers. In deze rapportage staan de ervaringen van lokale lerende praktijk Horst aan de Maas.

Lokale lerende praktijken

Elke lokale praktijk bestond uit een kerngroep en ontwerpgroep. De kerngroep coördineerde het lokale traject en bestond meestal uit organisaties uit zorg en welzijn, de gemeente en een mantelzorger. In de ontwerpgroep zitten vertegenwoordigers van allerlei organisaties die te maken hebben met mantelzorgers en van betekenis kunnen zijn voor de vraagstukken die zij wilden aanpakken. Van wijkverpleegkundigen tot vrijwilligerscoördinatoren en van POH-ers tot Wmo-consulenten. In elke regio was de samenstelling van de groep anders. In Horst aan de Maas bestond de kerngroep uit medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas, Noabezorgpunten Meerlo, Tienray en Swolgen, Proteion én van Synthese.

Waaraan werkte Horst aan de Maas?

De vraagstukken van mantelzorgers die in Horst aan de Maas centraal stonden, waren: ‘Hoe houd ik het zorgen vol, samen met beroepskrachten/’ en ’Hoe geef ik goede ondersteuning aan mijn naaste?’ Dat leidde tot het positieve kernthema: ‘Zorgen voor elkaar, een gezamenlijke ontdekkingsreis’. Hieruit kwamen vier ontwerpvragen:

  • 1. Hoe kunnen we mantelzorgers oplaadpunten laten ontdekken?
  • 2. Hoe kunnen we de lens scherpstellen op (jonge) mantelzorgers?
  • 3. Hoe kunnen we jong en oud samen op ontdekkingsreis laten gaan?
  • 4. Hoe kunnen we samenwerking realiseren en overzicht houden in complexe situaties?

Op basis daarvan zijn er vervolgens vier experimenten uitgevoerd.

Rapportage

In januari 2022 is een rapportage opgesteld. Je leest daarin meer over de ontwerpvragen, experimenten en de geleerde lessen. Download hier de rapportage (Pdf) of bekijk de presentatie (Powerpoint).

Hoe verder?

De deelnemers zijn nog betrokken, omdat de projectleiders het netwerk hebben voortgezet. Ze zijn op dit moment zoekende naar de vorm of ‘paraplu’ waaronder dit gaat vallen. Nu de vlag van In voor mantelzorg-thuis is weggevallen, denken ze eraan het netwerk bij de gemeente onder te brengen. Er is een nieuwe verbindingsofficier op het thema informele zorg aangesteld. Er wordt nu onderzocht of zij trekker zou kunnen worden.

Meer weten?

De ervaringen en geleerde lessen van de lerende praktijken, waaronder die van Horst aan de Maas, zijn opgenomen in 6 magazines over samenwerken met en voor mantelzorgers. Deze staan vol boeiende verhalen, nuttige tips en handige tools. Ook zijn de ervaringen terug te zien in 6 webinars van 45 minuten waarin theorie, praktijk en gouden tips worden gedeeld.

Bekijk hier de magazines
Bekijk hier de webinars

Deel dit bericht