22 november 2018

Uitreiking keurmerk ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ aan Synthese

Dinsdagavond heeft wethouder Anne Thielen van de gemeente Venray het keurmerk ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ onthuld tijdens een bijeenkomt over eergerelateerd geweld.

Dit keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol succesvol en volgens wettelijke richtlijnen hebben laten toetsen en uitvoeren. Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat Synthese de meldcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd en deze op een goede manier is geborgd. Alle medewerkers van Synthese zijn geschoold in de Meldcode en weten hoe ermee te werken.

Mede door toedoen van de aandachtsfunctionarissen heeft het thema kindermishandeling en huiselijk geweld/ouderenmishandeling inmiddels een belangrijke plek ingenomen binnen Synthese.  Hiermee wordt benadrukt dat de hulpverleners ‘verder kijken’ en dat de zorg ook na de directe hulpverlening doorgaat.

Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft het protocol beoordeeld en getoetst aan de wettelijke voorwaarden voor de Meldcode.

www.lvak.nl

Deel dit bericht