1 september 2022

Vrijdag 9 september dag van de scheiding

Doel van deze jaarlijkse dag is om aandacht te vragen om goed en respectvol te scheiden. Goed uit elkaar gaan is belangrijk voor jullie kinderen, maar ook om zelf weer een goede start te kunnen maken van je nieuwe toekomst.

Maar gemakkelijk is dat zeker niet. En er komen veel vragen op jullie af:

 • Wat moet je doen als je uit elkaar wil gaan?
 • Heb je een advocaat nodig?
 • Hoe vertel je het je kinderen, familie en vrienden?
 • Wat betekent het financieel voor ons?
 • Ik heb nog nooit de administratie gedaan van bank- en regelzaken. Wie kan daarmee helpen?
 • Hoe kun je zorgen dat jullie kinderen niet teveel last hebben van de scheiding?
 • Hoe moet ik zelf verder?
 • Maar ook: is onze relatie nog te herstellen en hoe doen we dat dan?

Veel vragen die op jullie afkomen op een moment dat jezelf vaak ook niet zo lekker in je vel zit. Vaak zit er ook verschil tussen jullie als partners afhankelijk van de fase van verwerking: degene die het initiatief neemt tot scheiden is vaak verder in het verwerkingsproces als de ander. Dit kan al snel leiden tot oplopende spanningen en heftige emoties van verdriet en boosheid. Menige scheiding eindigt zo in een vechtscheiding, waar niet alleen jullie, ook jullie kinderen, familie en vrienden veel last van kunnen hebben. Daar wordt niemand beter van.

Wij willen jullie helpen om dit te voorkomen en om die reden starten we binnenkort met het Scheidingspunt.

Het scheidingspunt is een samenwerking tussen verschillende hulp- en dienstverleners, die ervaring hebben met relatieproblemen en scheiding. Maatschappelijk werkers, gezinscoaches, sociaal juridische dienstverleners en medewerkers van de Thuisadministratie werken samen  om jullie vragen zo compleet mogelijk te beantwoorden. Wij beantwoorden je vragen, bieden hulp, bemiddelen en verwijzen je door.

Het scheidingspunt helpt.

Voor de scheiding:

Ondersteuning bij spanningen in de relatie met je partner:

 • Relatiegesprekken met je partner.
 • Relatieworkshop “hou me vast” voor partners die (preventief) aan hun relatie willen werken.
 • Gesprekken bij twijfels of je verder wilt met je partner.
 • Informatie over de (financiële) gevolgen van een scheiding.

Tijdens de scheiding:

Ondersteuning om ‘goed’  te scheiden.

 • Informatie en advies algemeen en ondersteuning tijdens de scheiding.
 • Opvoedingsadviezen hoe je de kinderen het beste kunt informeren en ondersteunen.
 • ORO: bemiddeling om tot goede omgangsafspraken/ouderschapsplan te komen, waarbij we jullie helpen om hierover goed te communiceren met elkaar.
 • SCHIP: traject om “goed” te scheiden, wanneer emoties hoog oplopen.

Na de scheiding:

Ondersteuning om de scheiding te verwerken.

 • Individuele gesprekken met maatschappelijk werk
 • Workshop voor kinderen en ouders: de kinderen scheiden mee, het zandkastelenprogramma. Doel is om de verwerking van de scheiding op gang te brengen bij de kinderen. Ouders leren wat normaal gedrag van kinderen tijdens een scheiding en hoe daarop te reageren.
 • Ondersteuning hoe je zelf je leven weer regelt: ondersteuning om de financiën te regelen en de administratie die daarbij hoort, invulling geven aan je leven na scheiding.

Wil je nu al gebruik maken van deze ondersteuning neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0478 517 317 of mail naar teamvenray@synthese.nl. Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Deel dit bericht