18 november 2021

WijkLeerbedrijf Venray nieuwe locatie

Begin november is het wijkleerbedrijf verhuist naar de Bergwerg.

Het WijkLeerbedrijf in Venray bestaat sinds 2016 en vierde onlangs  haar 5 jarig bestaan. Vanaf 2016 hebben tientallen deelnemers met een achterstand op de arbeidsmarkt in het WijkLeerbedrijf hun Entree-diploma of mbo niveau 2 diploma richting Zorg en Welzijn behaald, én zijn zij bemiddeld naar werk of een vervolgopleiding. Als onderdeel van hun opleiding lopen de studenten van het WijkLeerbedrijf stage. Deze stage bestaat uit het bieden van extra hulp en ondersteuning aan wijkbewoners. Denk aan samen boodschappen doen, een spelletje spelen of samen licht huishoudelijk werk doen. Kortom, allerlei dingen die het leven van de wijkbewoner makkelijker en prettiger maken.

Binnen het WijkLeerbedrijf werken we samen met: Calibris Advies, gemeente Venray, Gilde Opleidingen, Met ggz, UWV, De Zorggroep, Proteion, Vincent van Gogh.

Het mooie aan dit werk is dat je met studenten werkt die de mogelijkheid krijgen om een diploma/ startkwalificatie te gaan halen in de zorg. Dat je ze een toekomst kunt bieden. Wij bieden maatwerk trajecten en kijken naar wat iemands mogelijkheden zijn. Coördinator Dasja Giantsios.

Deel dit bericht