20 juni 2019

Zomercursus Plezier op school

“Naar het voortgezet onderwijs …. Leuk? Echt niet!” De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen die op de basisschool gepest zijn of problemen hebben in de omgang met andere kinderen, extra moeilijk zijn. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen.

De zomercursus ‘Plezier op school’ hoopt aanstaande brugklassers daarbij te kunnen helpen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:

  • geplaagd en gepest zijn
  • moeilijk vriendjes/vriendinnetjes kunnen krijgen
  • geen ‘nee’ durven zeggen
  • regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen
  • vaak alleen staan.

Wat is het doel van de cursus?
Doel van de cursus is om de kinderen te helpen met plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te laten gaan.

Wat leren de kinderen in de cursus?
In de cursus ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. Op een speelse wijze leren ze de volgende vaardigheden:

  • contact leggen met andere kinderen
  • opkomen voor zichzelf (assertiviteit)
  • omgaan met plagen en pesten.

Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag, zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Op welke manier?
Door met elkaar te praten, door oefeningen en rollenspelen te doen en door tips te krijgen, leren de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met anderen kunnen omgaan.

En de ouders?
Voorafgaand aan de cursus vindt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden veel aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voorafgaand aan de cursus vinden aan het einde van het schooljaar de individuele kennismakings-/intakegesprekken plaats.
Na de cursus komen alle deelnemers in/rond de herfstvakantie nog een keer terug en er bestaat de mogelijkheid voor ouders om een afsluitend gesprek aan te vragen met een trainer van het kind.

Voor wie: Aanstaande brugklassers uit de gemeente Beesel, Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar en Venlo.
Wat: Tweedaagse zomercursus Plezier op school.
Waar: In Venlo en Venray op een nog nader te bepalen locatie.
Wanneer: De week voordat het voortgezet onderwijs begint, tussen 12 augustus en 16 augustus. Het is nog niet helemaal duidelijk welke dagen precies.

Informatie en aanmelden
Aanmelden kan tot twee weken voor de start van de training.
Voor aanmelding en vragen kun je contact opnemen met Synthese in de betreffende gemeente of via groepswerk@synthese.nl. Mensen uit Venlo kunnen contact opnemen met Petra Gerrits, 0478 517300.

Klik hier om je aan te melden via de website.

Deel dit bericht