Tevredenheidsmetingen

Aan alle cliënten die van Synthese ondersteuning ontvangen wordt gevraagd of ze een korte vragenlijst over hun ervaringen met Synthese willen invullen. Dit wordt zowel schriftelijk als online via een webenquête gedaan. Hieronder een link naar de rapportage.
Eindrapportage Clienttevredenheid Synthese 2017

Aan alle opdrachtgevers/netwerkpartners van Synthese is van 30 oktober – 1 december 2017 gevraagd of ze een korte vragenlijst over hun ervaringen met Synthese willen invullen. De vragenlijst was een webenquête. Hieronder een link naar de rapportage.
Rapportage Opdrachtgevers Netwerkpartners Synthese 2017

Omdat Synthese benieuwd is naar de ervaringen van de vrijwilligers wordt er elk jaar in juni een vragenlijst uitgezet onder deze groep. De eerste keer was in 2014. De vragenlijst ging onder meer in op de begeleiding door en samenwerking met de medewerkers van Synthese. Ook zijn er vragen over de werkomgeving en ontwikkelmogelijkheden opgenomen. Hieronder een link naar de rapportage.
Rapportage Ervaringen van vrijwilligers 2018