Tevredenheidsmetingen

Aan alle cliënten die van Synthese ondersteuning ontvangen wordt gevraagd of ze een korte vragenlijst over hun ervaringen met Synthese willen invullen. Dit wordt zowel schriftelijk als online via een webenquête gedaan. Via onderstaande link kun je de rapportage inzien.
Rapportage Cliënttevredenheid Synthese 2018

Onder alle opdrachtgevers en netwerkpartners van Synthese wordt sinds 2016 een jaarlijkse enquête uitgezet, waarbij ze per e-mail een korte vragenlijst krijgen. Hierbij wordt deze partijen gevraagd naar de ervaringen met Synthese.
Via onderstaande link kun je de rapportage inzien, waarin een beeld wordt gegeven van de ervaringen van de opdrachtgevers en netwerkpartners met Synthese over de jaartallen 2016, 2017 en 2018.
Belevingsonderzoek dienstverlening Synthese – Ervaringen van opdrachtgevers en netwerkpartners in beeld

Omdat Synthese benieuwd is naar de ervaringen van de vrijwilligers wordt er elk jaar in juni een vragenlijst uitgezet onder deze groep. De vragenlijst gaat onder meer in op de begeleiding door en samenwerking met de medewerkers van Synthese. Ook zijn er vragen over de werkomgeving en ontwikkelmogelijkheden opgenomen. Hieronder een link naar de rapportage.
Rapportage Ervaringen van vrijwilligers 2018