Verhalen

Opbouwwerk in de wijk

De behoefte peilen, gesprekken voeren, verbindingen leggen en gezamenlijk aan de slag. De inwoners blijven aan zet. En wij sluiten aan op de bewonersinitiatieven die dan vanzelf ontstaan.

“De basisschool verhuist naar de voormalige kerk. Er ontstaat gelegenheid voor de wijk om te kijken naar een ontmoetingsruimte. Of een parkje met beweegtoestellen voor senioren én kinderen? Weten wat er leeft en speelt bij inwoners uit een dorp of wijk? Samen met wijkcomités/dorpsraden gaan we in gesprek om uitgebreid onderzoek te doen in de buurt / het dorp. Zo kunnen we huis voor huis aanbellen voor een korte toelichting op een enquête. De uitkomsten koppelen we tijdens een bewonersavond terug: Dit zijn de punten die jullie aankaarten. Wat willen jullie? Wat heeft prioriteit? Zo werd er een ‘Huis van de wijk’ opgericht, maar elders ook een speel- en beweegplaats voor jong en oud. We nodigen ervaringsdeskundigen uit bij overleggen, om andere bewoners te informeren en inspireren over hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen. Zo stonden er in een wijk op een bewonersavond al meteen vijf mensen op die de kar voor hun wijk willen trekken.”

Opbouwwerker Mieke vervolgt: “Een dag later kan ik met de gemeente en de woningbouw om tafel zitten over een overlastsituatie in een buurt. Nog diezelfde week zijn we, samen met een werkgroep bewoners, ’s avonds met hangtafels en koffiekannen de wijk ingegaan. Vertel eens. Hoe is het met jullie?”

 

De mensen blijven aan zet bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving.

“Nog een voorbeeld? We kregen signalen binnen over eenzaamheid van ouderen uit een appartementencomplex voor 55 plussers. Zo zijn wij samen met vrijwilligers bij alle bewoners thuis langs gegaan. Woont u hier naar tevredenheid? Heeft u contact met uw (naaste) buren? Nu hebben ze een eigen ontmoetingsruimte gerealiseerd in het appartementencomplex. Door de bewoners zelf opgepakt, met materiaal gefaciliteerd door de woningbouwvereniging. Maar vaak gebeuren dingen uit zichzelf, zoals in een andere buurt met het afval. Inwoners stoorden zich aan rondslingerend afval. Hier wilden ze wat aan doen. Na het signaal met de gemeente besproken te hebben, faciliteerde de gemeente prikkers en vuilniszakken en nu lopen ze elke maand een middagje samen door de buurt.”


“En zo kan ik nog wel even doorgaan. Van fondswerving voor een ballenvanger in de speeltuin tot aan een dorpsdagvoorziening met 40 vrijwilligers. De methodiek blijft hetzelfde: in gesprek gaan, behoeften peilen, verbindingen leggen en dan samen aan de slag. De mensen blijven aan zet bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving.”

“Hoe we dat voor elkaar krijgen? We kijken naar de inwoners en hebben vertrouwen in wat zij kunnen. En dat werkt. Ze (her-)ontdekken hun talenten en dát geeft de kracht om in actie te komen.”

Deel dit bericht