Verhalen

Opschonen

We brengen verschillende werelden bij elkaar. Jong en oud, vrijwilliger en beroepskracht, inwoner en gemeente. En dan ontstaat er iets nieuws.

Teun, opbouwwerker bij Synthese, is in gesprek met de beleidsambtenaar over de opschoonactie die ze elk kwartaal organiseren. Voor 150 euro per dagdeel kan elke vereniging vier mensen afvaardigen. Dit is een idee dat ontstond toen het landelijk budget stevig werd gekort. Een gouden zet in de praktijk. Verenigingen verdienen een zakcentje bij en ieder jaar na de uitnodigingsbrief stromen de aanmeldingen spontaan binnen.

“Nu willen we iets gaan doen aan preventie. Het bewustzijn over afval verbeteren. De beleidsambtenaar heeft een leuk budget en wil daar een reclamebureau voor inhuren. Ik denk aan een vernieuwende campagne. Vooral gericht op jongeren.”

 

Ik leg een linkje en breng verschillende werelden bij elkaar.

Maar waarom huur je een reclamebureau in? Waarom vraag je het niet aan de mensen zelf?

Als opbouwwerker is Teun betrokken bij de jeugdsozen: “En dat gaat goed. Ze draaien volledig zelfstandig, er komt geen jeugdwerker meer aan te pas. We komen alleen nog twee keer per jaar bij elkaar om zaken te delen en van elkaar te leren. Ze kennen elkaar dan ook goed en dat praat gemakkelijk.” Teun roept de jeugdsozen bij elkaar: “Wat voor ideeën hebben jullie hierover? Het budget was natuurlijk een leuke trigger, maar wat vooral opviel was dat ze het gemeenschappelijk belang voor ogen hielden. Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk besteden? Na een korte brainstorm waren ze eruit. Ze hebben een grote prijsvraag uitgeroepen en de hele communicatie er omheen geregeld.”

“En zo vang je als gemeente een heleboel vliegen in één klap. Je betrekt je inwoners. De jongeren doen extra werk- en leerervaring op. En je mobiliseert je inwoners door ze uit te nodigen om een plan van aanpak te bedenken.”

“Een interessante invalshoek!” aldus de beleidsambtenaar: “Voor mij een vanzelfsprekend onderdeel van mijn reguliere opdracht. Ik leg een linkje en breng verschillende werelden bij elkaar. Zonder de scheidslijn tussen beroepskracht en vrijwilliger, want die bestaat niet. We zijn allemaal inwoners. Iedereen met zijn eigen achtergrond, werk, levenservaring en passie. Dat breng ik bij elkaar en dan ontstaat er iets nieuws.”

Deel dit bericht