Wie zijn we

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. We streven er naar dat iedereen meedoet.

Visie

Synthese geeft het alledaagse leven ruimte. Overal en voor iedereen. Wij moedigen inwoners aan te vertrouwen op hun eigen kracht. Waar dat niet kan, organiseren we contact of maken we mensen wegwijs. Dat doen we laagdrempelig en eenvoudig. Wij maken de gemeenschappelijke kracht zichtbaar. Daar waar nog weinig onderling contact is, inspireren we inwoners om samen op te trekken. Daarin zijn we vernieuwend en erop gericht om gemeenschappelijke initiatieven te laten groeien. We helpen inwoners om hun gemeenschappelijke initiatieven te versterken door voorzieningen en maatschappelijke functies met elkaar te verbinden. Synthese ondersteunt jong en oud en slaat de brug tussen de leefwereld van burgers en de systeemwereld van de instituties. Het accent ligt daarbij op het bevorderen van het welzijn van de inwoners en het voorkomen van inzet van (zwaardere) zorg.

Onze uitgangspunten

  • Wij zijn thuis in de wijk en het dorp en weten de sociale verbanden te vinden.
  • Wij zetten ons in voor alle inwoners van alle leeftijden en achtergronden en zorgen dat buurten nieuwkomers welkom heten.
  • Wij dragen actief bij aan (meer) eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, en inzet voor elkaar.
  • Wij enthousiasmeren en faciliteren inwoners om zelf vorm te geven aan het alledaagse leven.
  • Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig.
  • Wij ondersteunen sociale netwerken om kinderen gezond te laten opgroeien.
  • Wij stimuleren inwoners om elkaar te helpen de dagelijkse regie over het leven te behouden.