ANBI-status

Synthese heeft de Anbi-status. Giften aan Synthese zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI beschikbaar moet stellen. Op deze pagina vindt je informatie over (financiële) beleid van Synthese.

Contactgegevens
RSIN: 73.40.758
Organigram
Raad van Toezicht
Directie en MT

Hieronder kun je het jaarplan en het jaarverslag downloaden.

Jaarverslag Synthese 2020

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse niet-bovenmatige vacatiegeld vergoeding van € 2.700,00 (leden) respectievelijk € 4.000,00 (voorzitter). Deze vergoeding is inclusief BTW.

Ter bestrijding van gemaakte onkosten ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een onkostenvergoeding van € 250,00 per jaar.

Raad van Bestuur
De bestuurder ontvangt een vast salaris conform schaal 14 van de
CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening (incl. deelname in pensioenfonds voor zorg en welzijn) en een beperkte vergoeding voor woon- werkverkeer.
De bestuurder ontvangt geen andere toeslagen of bonussen.

 

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, gericht op het versterken en vernieuwen van sociale samenhang en gemeenschapsontwikkeling en daarmee op de volwaardige maatschappelijke participatie van alle inwoners in het werkgebied. Voorts al het geen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
vanuit het respect voor de eigen kracht van burgers ruimte, ondersteuning en faciliteiten te bieden aan burgers om hun in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en voor de leefbaarheid in hun eigen gemeenschap.
Zich op te stellen als maatschappelijk ondernemer, gericht op:

  • Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
  • Het leveren van (preventieve) voorzieningen voor problemen met opgroeien en opvoeden;
  • Het geven van informatie, advies en ondersteuning;
  • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van alle inwoners;
  • Het leveren van voorzieningen;
  • Het bieden van maatschappelijke opvang;
  • Het bevorderen van gezondheid.