• De buurtcirkel

  Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Met…

 • Gezinscoach

  We zijn daar waar de kinderen/jongeren zijn. Op het consultatiebureau, bij de peuterspeelz…

 • Opbouwwerk in de wijk

  De behoefte peilen, gesprekken voeren, verbindingen leggen en gezamenlijk aan de slag. De …

 • Groepstrainingen

  Door je emoties en ervaringen met lotgenoten te delen, heb je al de helft gewonnen. We wer…

 • Opschonen

  We brengen verschillende werelden bij elkaar. Jong en oud, vrijwilliger en beroepskracht, …

 • Thuisadministratie

  We helpen inwoners met formulieren en we bieden inzicht en overzicht. Dat geeft rust. We k…

 • Drugs en alcohol

  Alleen vanuit de verslavingszorg, krijg je dit probleem niet opgelost. Hier is een andere …